Logo weekkrantoostgelre.nl


Foto: pr

Wat zoekt de Lichtenvoordse IJsvereniging in Sportboulevard Lichtenvoorde?

LICHTENVOORDE - De Lichtenvoordse IJsvereniging (LIJV) bestaat al ruim 37 jaar en heeft haar ijsbaan in het park het Beekdal aan de Esstraat, De ijsvereniging wil zorgen dat haar leden en natuurlijk elke schaatsliefhebber in Lichtenvoorde met plezier, zo veilig, verantwoord en zo vaak mogelijk kan schaatsen op de natuurijsbaan in het Beekdal. Een ijsvereniging is afhankelijk van het weer en dus hoe vaak er geschaatst kan worden. We zien dan ook dat het ledental varieert met de schaatsmogelijkheid. Gemiddeld zijn ongeveer 100 gezinnen lid, wat ruim 350 leden betekent.

De LIJV is echter niet alleen erg afhankelijk van voldoende vorst in de winterperiode, maar is ook erg gebonden aan de natuurbeschermende status die het 'Het Beekdal' heeft.
Dit betekent dat de vereniging als bruiklener niet de mogelijkheden kan krijgen om nevenactiviteiten te organiseren op het Beekdal. Deze zijn namelijk in strijd met het bestemmingsplan. Het gemeentelijk bestemmingsplan beperkt dus de verdere exploitatie van de vereniging sterk. Het realiseren van een lang gekoesterde wens zoals een clubgebouw en skeelerplek en bijbehorende voorzieningen, heeft daardoor nog geen kans van slagen gehad.

Gezamenlijke wensen
Nu ruim een jaar geleden zijn we in gesprek geraakt met meerdere verenigingen en hebben we elkaar gevonden in gezamenlijke wensen. Het idee van de Sportboulevard Lichtenvoorde is geboren uit enthousiaste gesprekken tussen de deelnemende verenigingen die allen op zoek zijn naar passende en volwaardige accommodaties en zeker ook naar samenwerking.
Met de deelname aan het Sportboulevard initiatief hopen we veel meer te kunnen betekenen voor onze leden en alle inwoners van Oost Gelre: schaatsen én skeeleren op één plek binnen een mooie accommodatie met goede voorzieningen, die aan alle moderne eisen voldoet. Hier kunnen we onze lang gekoesterde wensen wel tot uitvoer brengen.

Sportieve uitstraling
Het idee om Sportboulevard Lichtenvoorde te realiseren, zodat het sporten in Lichtenvoorde dichtbij huis plaats kan blijven vinden daar staan we volledig achter. Ook wij willen dat mensen vitaal blijven in een bruisende gemeenschap met een gezonde en sportieve uitstraling, ook daarom participeren wij graag in het initiatief Sportboulevard Lichtenvoorde. Wij denken zo samen met de andere sportverenigingen een grotere maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een sportief en bruisend Oost Gelre.

Reageer als eerste