Logo weekkrantoostgelre.nl


Wethouder Vincent van Uem. Foto: Eveline Zuurbier
Wethouder Vincent van Uem. Foto: Eveline Zuurbier

Dijkstraat heet hangijzer voor Keisterk Lichtenvoorde

De gemeenteraad wil de visie voor een 'keisterk Lichtenvoorde' graag goedkeuren, maar krijgt onlosmakelijk te maken met plan Dijkstraat. Wethouder van Uem laat de raad geen andere keuze dan te kiezen voor het oorspronkelijk plan dat door zijn ambtenaren is voorbereid en niet door ondernemers ingebrachte plannen die op de vraag van de markt anticiperen. CDA stelt voor een onafhankelijk deskundige in de arm te nemen die de raad adviseert.

Door Eveline Zuurbier

LICHTENVOORDE - Het vertrouwen van de raad in de planmakerij van de wethouder voor Dijkstraat brokkelt langzaam maar zeker af. De fractie van de Nieuwe Liberalen gaf dit aan door de wethouder een tweede gele kaart te geven ''en u weet wat dat betekent'', zei Jos Wolterink. PvdA-fractievoorzitter Richard Klein Tank en OOG-raadslid Ronald Willering probeerden dat oordeel te sussen, maar merkte op dat de raad zich op een hellend vlak beweegt als er een externe adviseur moet worden ingehuurd, wat niet goed is voor de vertrouwensrelatie tussen raad en college.

Hij pleitte ervoor eerst een debat te voeren over het programma Keisterk Lichtenvoorde, los van Dijkstraat. En die discussie wil de VVD ook eerst voeren. D66-voorman Jerry van der Meulen vroeg zich verbaasd af: "Het kan niet zo zijn dat als we kiezen voor programma Keisterk Lichtenvoorde, ook kiezen voor Dijkstraat? Ik steek m'n handen niet meer in het vuur of de cijfergegevens kloppen."

De raad wil graag wat te kiezen hebben voor Dijkstraat. Dit is via een motie min of meer afgedwongen. Die keuzes zijn er geweest en een inloopavond waar burgers en betrokkenen iets mochten zeggen over de drie plannen. Maar dit alles komt in de visie voor de ontwikkeling van een Keisterk Lichtenvoorde niet meer voor. Van Uem stelt zich consequent op en baseert zijn voorstel op de door de raad goedgekeurde woonvisie. De voorgestelde 20 grondgebonden goedkope huurwoningen waarbij de Dijkstraat de bestemming detailhandel verliest, is geheel volgens de afspraken in de woonvisie. Bovendien zijn er geen bezwaren op het plan van de gemeente gekomen. "En u houdt de keuze voor twee villa's, 20 woningen of 70 woonstudio's. Het voorstel van het college is goed. U moet het wel in de goede volgorde doen.''

Eveline Zuurbier
reageer als eerste
Meer berichten