Logo weekkrantoostgelre.nl


Op diverse plaatsen in 't Silder staan protestborden. Foto: Eveline Zuurbier
Op diverse plaatsen in 't Silder staan protestborden. Foto: Eveline Zuurbier

'Met de kennis van nu, hier geen megastallen'

Met de kennis en de wetenschap van nu moeten we grote agrarische bedrijven met duizenden dieren niet meer willen, zeker niet in een gebied waar boerderijen dicht op elkaar staan, zegt Nico Domhof. De veehandelaar benadrukt niet tegen boeren en ontwikkelingen te zijn: het werk in de agrarische sector is immers zijn brood.

Door Eveline Zuurbier

ZIEUWENT - "Wat we niet moeten doen is elkaar niet met de problemen opzadelen. We moeten anticiperen op de huidige stand van zaken en daarop de gebieden inrichten." Domhof is voornemens te gaan inspreken op de raadsvergadering. Ook al is het vijf over twaalf, zolang ze nog niet met de bouw zijn begonnen, is het volgens hem meer dan de moeite waard om beleidsmakers te overtuigen dat megastallen toestaan tegen beter weten in handelen is. In het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) is aan drie stallen voor ruim 12.000 varkens en vier stallen voor 240.000 vleeskuikens al groen licht gegeven. En nu de uitvoering nabij is wil ook wethouder van Uem zijn ogen niet sluiten voor de huidige maatschappelijke discussie.

De LOG's zijn gemeentes zo'n tien jaar geleden door de provincie opgelegd als gevolg van de Reconstructiewet (2002). Gemeentes moesten LOG's aanwijzen waar intensieve veeteelt die elders niet gewenst was de ruimte kon krijgen. In Oost Gelre werden dat 't Silder en het Ruurlose Broek. Destijds gebracht als 'samen met de bewoners in die gebieden een plan maken om aan te geven wat je toestaat' en ook toen kregen inwoners geen kans om 'nee' tegen de ingenomen plannen te zeggen. Want zolang er geen plan is, kan je geen bezwaar maken. Volgens Domhof zijn de wegen er helemaal niet op berekend. Dagelijks zullen er veertien grote vrachtwagens voor veevoer en voor de mestafvoer over de smalle landweggetjes rijden.

De gemiddelde windrichting in Nederland is zuidwest en dat betekent dat fijnstof Zieuwent in waait. "Het brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Het is bekend dat in de buurt van grote kippenbedrijven er vaker longontsteking voorkomt. In 't Silder staan de boerenbedrijven dicht op elkaar. Er mag op een afstand van 100 meter gebouwd worden. Als deze bedrijven er komen, gaan de bedrijven van de boeren in de buurt op slot en mogen ze niet uitbreiden." (Tijdens de gehouden raadsvergadering van gisteravond 7 maart, is dat niet meer het geval. De provincie heeft vorige maand met een nieuw beleid die beperking opgeheven) 

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten