Logo weekkrantoostgelre.nl


De vogelaars van de weidevogelvereniging bieden vrijwel direct na de vondst het eerste kievitsei symbolisch aan de burgemeester. Foto: Eveline Zuurbier
De vogelaars van de weidevogelvereniging bieden vrijwel direct na de vondst het eerste kievitsei symbolisch aan de burgemeester. Foto: Eveline Zuurbier

Kievit bevestigt lente in Oost Gelre

Het eerste kievitsei 2017 in Oost Gelre is maandag 13 maart gevonden op een suikerbietenakker in Harreveld. De vogelbeschermers van de weidevogelvereniging meldden de vondst op het gemeente huis bij burgemeester Annette Bronsvoort die daarop het kievitsei in het nest op het land van boer Walter Wolters kwam bewonderen.

Door Eveline Zuurbier

OOST GELRE - Met de vondst is het weidevogelseizoen begonnen. Vrijwilligers van verschillende organisaties trekken vanaf nu tot half juni door landerijen om samen met boeren kievitsnesten te zoeken en te beschermen tegen landbouwwerkzaamheden. "Met dank aan de kievit is een mooi voorjaar begonnen", zei Bronsvoort op het land. Wanneer het kievitsei gelegd is durven de vrijwilligers van de weidevogelvereniging niet officieel te bevestigen.
Anton Eekelder en Jan van der Weyde : "Toen we zaterdagmiddag het land verlieten, was er geen uit de groep kieviten die op een vaste plek in het land neerstreek. Doen kieviten dat wel, dan betekent dat het vrouwtje de keuze heeft gemaakt voor een nest en spoedig zal broeden." Zondag waren beiden niet in de buurt van het land geweest, maar maandag vlogen kieviten telkens naar eenzelfde plek terug. Prompt daarop werd het eerste kievitsei gevonden. Dit gebeurde voor de tweede keer op de akker van boer Walter Wolters tegenover het voormalige hockeyveld van De Porre.


Volgens traditie wordt het eerste kievitsei aan de burgemeester aangeboden. Van een echte overhandiging is al heel lang geen sprake meer. Elk jaar broeden circa 200 duizend kievitpaartjes in Nederland. Dat is 25 procent van de gehele Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5 procent per jaar. Belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Van het aantal grutto's broedt meer dan 80 procent van de paartjes in Nederland. Beide vogelsoorten zijn nationale vogels waarvan de grutto op een biljet van honderd gulden stond afgebeeld.

Eveline Zuurbier
reageer als eerste
Meer berichten