Logo weekkrantoostgelre.nl


Voor het raadsdebat over de megastallen in Zieuwent was uitgeweken naar de Oude Calixtus tegenover  het stadhuis in Groenlo. Foto: Eveline Zuurbier
Voor het raadsdebat over de megastallen in Zieuwent was uitgeweken naar de Oude Calixtus tegenover het stadhuis in Groenlo. Foto: Eveline Zuurbier

Politiek Oost Gelre worstelt met de komst van megastallen

Een duidelijke meerderheid van de gemeenteraad van Oost Gelre wil en kan op grond van betrouwbaarheid en een weloverwogen politiek besluit uit 2011 de komst van de megastallen in het Zieuwentse 't Silder niet tegenhouden. Het is nu aan het college of ze met de nieuwe inzichten over fijnstof en gezondheid, de aantasting van het landschap en het nieuw ingezette duurzame 'plussenbeleid' van de provincie er goed aan doet de megastallen te weren. De onvrede aanhorende van 200 inwoners - onder wie veel agrariërs - in een volle Oude Calixtus zal wethouder van Uem daarop aansturen.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Een motie van de eigen fractie (OOG) had Van Uem niet nodig. Een dag na het publiekelijke horen van de raad waarbij inwoners de kans kregen de politiek te overtuigen van de gevolgen, ziet hij op allerlaatste moment in de procedure kansen en ruimte megastallen ter discussie te stellen. De inwoners hebben in het proces nog een reële kans het tij te keren, aldus Van Uem.

Dialoog
Hoewel hijzelf toegezegd heeft zijn medewerking te verlenen aan de bouw van de megastallen en het slechts nog op een laatste controle aankomt voor de afgifte van de vergunning, is die controle een gereedschap om het besluit van destijds tegen het licht te houden. Wat meespeelt is de veranderende houding van de provincie die de eisen omtrent de omvang van het bouwvlak weliswaar loslaat, maar voor uitbreiding vraagt de omgeving via een dialoog betrekken om zo een duurzaam leefbare omgeving te houden.

Consequenties
Van Uem wil nu laten onderzoeken wat de consequenties voor de smalle wegen en de verkeersveiligheid in het buitengebied zijn en de volksgezondheid voor de buurt en voor het dorp Zieuwent dat in de heersende windrichting ligt. Op aandringen van CDA onderzoekt het college ook de consequenties als de vergunning op grond van de veranderde publieke opinie alsnog weigert. "Hoe groot zijn dan de schadeclaims?"

Volgens Barry Wopereis die namens de twee agrariërs van de megastallen sprak, hebben beide agrarische bedrijven een gezonde status op basis van de huidige eisen op het gebied van dierenwelzijn en de volksgezondheid. "De GGD is erbij betrokken en wordt er op initiatief van beide agrariërs een onderzoek gepleegd naar de verkeerskundige effecten."

Casus van raad of noodzaak na te denken
Hoewel een meerderheid van de raad absoluut geen voorstander is van grote agrarische megabedrijven, adviseert ze het college de ingeslagen weg voort te zetten. "Er kan op alle fronten nog bezwaar worden gemaakt", aldus Jos Wolterink van de Nieuwe Liberalen. Volgens de buurt begaat gemeente Oost Gelre een 'megavergissing' door agrarische bedrijven op een' megafoute' locatie toe te staan. Die zouden horen op industrieterrein, dicht bij de voerleveranciers en de mestverwerkers.

Voor verantwoordelijk wethouder Vincent van Uem is dit reden genoeg om de vergunning nog niet verlenen. "De raad geeft geen eenduidig advies hoe we met deze problematiek van de reconstructiewet uit 2002 moeten omgaan. Er is verdeeldheid en gezien de opkomst van heel veel mensen is het noodzaak om over de hervestiging van megabedrijven na te denken. Ik ga de consequenties voor het stopzetten onderzoeken." En dat laatste stemt de raad niet goed. Bart Porskamp (VVD) en Niek Bragt (CDA): "Het betekent dat u de casus van de raad naast u neerlegt en dat betekent onbehoorlijk bestuur. Want wat doen deze twee ondernemers verkeerd?"

Reageer als eerste
Meer berichten