Logo weekkrantoostgelre.nl


VVD_fractievoorzitter Bart Porskamp dient motie van wantrouwen in tegen wethouder Van Uem
VVD_fractievoorzitter Bart Porskamp dient motie van wantrouwen in tegen wethouder Van Uem

CDA redt wethouder van motie van wantrouwen VVD

Keer op keer is door fracties van VVD, CDA en de Nieuwe Liberalen een motie ingediend voor huisvesting van jonge inwoners in Lichtenvoorde omdat zij erom vragen en de verbetering van de Dijkstraat waarbij de raad wat te kiezen zou krijgen. Maar die bleven uit. De VVD was het zat en zei vorige week per direct het vertrouwen op in wethouder van Uem. "De wethouder weigert mee te werken aan de meerderheid van de raad."

Door Eveline Zuurbier

OOST GELRE - En dat was volgens Porskamp niet het enige. Hij verweet de wethouder een starre houding. "Een gemeente zou inwoners en ondernemers moeten faciliteren en zo min mogelijk voor de voeten lopen. We zijn erg teleurgesteld in Dijkstraat als mooie aanloopstraat naar het centrum. Met droge ogen onderbouwt u uw plan met oude cijfers. Door zo vast te houden aan de contingenten doet u Lichtenvoorde onrecht aan en zet u de markt compleet op slot."

CDA die eerst nog een extern adviseur voorstelde en daarmee aanvankelijk het sein gaf nog weinig te vertrouwen hebben, kwam nu met een procesmanager op de proppen. Die moet in twee maanden tijd door het uitruilen van de wooncontingenten de woningmarkt vlot trekken. Het CDA wil ook de leefbaarheidsstudie afwachten die noodt tot aanpassing van de woonvisie. De partij redde daardoor de wethouder van coalitiegenoot OOG. Theo Donderwinkel: "Een motie van wantrouwen lost niets op en daarom dienen we een amendement in voor een procesmanager voor Dijkstraat om de wethouder te ondersteunen." "CDA wil de patstelling doorbreken ten gunste van de visie voor een 'keisterk' Lichtenvoorde, gaf CDA-raadslid Walter Leemreize aan die het woord voor het CDA voerde. D66 Jerry van der Meulen: "Het is heel raar, dat als je met zo'n goed plan voor Lichtenvoorde, een wethouder wegstuurt."


En dat had inspreker Benno Voorhuis, voorzitter van de Lichtenvoordse winkeliers (LOV) ook genoemd: een plan om het centrum compleet af te maken door een evenementenplein op de plaats van de bibliotheek naast Bonifatiushof en de afronding van Nieuwmarkt fase 3. "Plus het vervolg op deze ontwikkelingen de verbetering van Dijkstraat", voegde hij aan het slot van zijn krachtige rede eraan toe en dat was voor het eerst dat een voorzitter van de winkeliersvereniging bemoeienis toonde in de kwestie Dijkstraat. Ondernemers hebben herhaaldelijk bilijken ideeën voor Dijkstraat aangedragen, maar die werden bij de poort van het gemeentehuis afgeketst. Gemeente Oost Gelre is zelf eigenaar van de panden Schlecker, de oude Aldi en het achterliggende parkeerterrein aan de Koemstraat. In de crisistijd aangekocht met de reden leegstand en verpaupering van de centrum te voorkomen. Maar blijkt nu zelf de veroorzaker te zijn van die verpaupering.

De Nieuwe Liberalen steunde als enige fractie de motie van wantrouwen. Gerard Klein Gunnewiek: "Door de opstelling van de wethouder moest de raad in zee met marktpartijen. Met het beleid dat u nu doorvoert, stimuleert u de krimp. We zijn teleurgesteld: we hadden meer medewerking van het college verwacht." Van Uem verweerde zich en kwam uiteindelijk met een lichte ombuiging: "U heeft wat te kiezen gekregen. Het gaat over 2, 20 of 60 woningen in Dijkstraat. Ik kan meegaan met het CDA-voorstel voor een procesmanager als dat leidt tot een reductie van de plancapaciteit."


De visie Keisterk Lichtenvoorde werd door de raad goedgekeurd, met uitzondering van het plan van de gemeente voor 20 goedkope woningen in de Dijkstraat. De afronding van Nieuwmarkt kan beginnen. Bij ondernemers in het centrum bestaat een grote zorg over het parkeren, maar daar werd tijdens de behandeling van het plan voor Lichtenvoorde niet over gerept. Alle energie ging naar Dijkstraat.

Eveline Zuurbier
reageer als eerste
Meer berichten