Logo weekkrantoostgelre.nl


Leerlingen Antoniusschool plantten 26 bomen aan de Heelweg
Leerlingen Antoniusschool plantten 26 bomen aan de Heelweg

Jeugd plant linden en zoete vogelkers

Zoveel bomen zoveel verhalen. Anton Bleumink, gepensioneerd adviseur openbaar groen, raakt niet uitverteld over bomen en de Heelweg in Vragender. Hij is meegekomen met wethouder Marieke Frank om met leerlingen van groep 7 en 8 van de Antoniusschool in Vragender de Nationale Boomfeestdag te vieren. Er is vooraf uitleg geweest over hoe je bomen planten.

VRAGENDER - Gewapend met grote schoppen komen de leerlingen met juf Corrie aanlopen. Ze hebben elk een gesloten pot mee, met daarin een verhaaltje over zichzelf en dat ze vandaag die boom geplant hebben. "Mocht de boom over honderd of misschien al over vijftig jaar gekapt worden of dood zijn gegaan, dan weten mensen niet alleen wie die boom geplant heeft, maar weten ze ook hoe deze tijd er een beetje uitzag. Misschien rijden ze dan allemaal in elektrische auto's?"
Ja, die auto's rijden bomen langs landwegen 'kapot', vertelt Bleumink. "Het landbouwverkeer wordt groter en al dat verkeer rijdt over de tenen van de bomen waardoor de wortels beschadigd raken en bomen sterven." Een ander eigentijds fenomeen waardoor bomen sterven is door de aanleg van glasvezel. Aan de Heelweg staan oude bomen waaruit dood hout valt. Het zijn inlandse eiken en Amerikaanse eiken. Een deel is om die reden gekapt. "We laten een aantal oude bomen staan. Daarin huizen vleermuizen of boommarters, bijen en andere insecten en wanneer de jonge aanplant groter is gegroeid zullen we de oude bomen kappen."

Storm
Er zijn veel bomen omgewaaid toen in 2010 een storm over Vragender raasde. "Je kent de spreuk toch wel: 'Beuken moet je zeuken, en eiken moet je wijken?' Bij onweer moet je niet onder een eik gaan staan. De stam heeft nerven waarin het water naar beneden loopt dat onweer geleidt. Beuken hebben een gladde stam en daar kun je beter onder gaan staan." De De eiken aan de Heelweg zijn direct na de oorlog geplant. Alles was schaars. Men plantte Amerikaanse eiken. Die groeide snel en wanneer ze 'kaprijp' waren, dat betekent niet dikker dan 60 cm doorsnee, dan werden ze gekapt voor klompen. Je ziet in de omgeving van Vragender ook veel populieren en wilgen. Ook die werden in het landschap gezet met het idee dat ze over twintig jaar van waarde zijn voor klompen en meer."

De boomplantdag werd onder toeziend oog van de Bomenwacht gehouden. Zij ondersteunen projecten als 'Mot kun'n, voor elke boer een boom, en is de Bomenwacht bezig de solitaire bomen die in het Achterhoekse landschap kenmerken met onder meer naambordjes onder de aandacht van de langsfietsende toeristen te brengen.

Reageer als eerste
Meer berichten