Logo weekkrantoostgelre.nl


Rector Jan Put en diens opvolgster Gitti Burema bij de Lichtenvoordse vestiging. Foto: Eveline Zuurbier
Rector Jan Put en diens opvolgster Gitti Burema bij de Lichtenvoordse vestiging. Foto: Eveline Zuurbier

Meer nodig dan een mooi diploma

Met een gerust hart verlaat rector Jan Put Marianum en daarmee ook 'zijn 40 jaren bij Carmel'. De opening van de grootscheepse verbouwing van Marianum in Groenlo, markeert een mooi moment om afscheid te nemen en de scholengemeenschap in Groenlo en Lichtenvoorde over te dragen aan Gitti Burema. Ook in deze nieuwe rector klopt een Carmelhart.

Door: Eveline Zuurbier

OOST GELRE – De laatste twee weken van maart zijn hectisch, maar Jan Put is dat wel gewend. Of dat nu de oplevering van het schoolgebouw is of een studiedag of een vergadering, de rector is altijd razend druk. Overal zit hij bij, houdt het verhaal, trapt af, zwaait uit, sluit af, verwelkomt, memoreert, praat met sollicitanten, houdt verjaardagen bij, deelt pluimen uit of grijpt in. Hij borrelde vorige week ook met de MR. De raad waarover Put zegt: 'een belangrijk kritisch, te koesteren orgaan' dat meekijkt of hij ieders agenda wel bleef volgen. Gitti Burema kent de agenda. Als mede-directielid liep ze de laatste twee jaar even hard mee. "Ik zit in een superluxe positie en kan elke vraag terugleggen." Jan Put is tevreden: "De overgang is heel geleidelijk en natuurlijk gegaan. De overdracht is een droomscenario."

'Carmel' klinkt overal door

In beiden wortelt 'Carmel' in de wijze waarop zij naar de stichters, de Karmelieten, het onderwijs inkleuren. Die verschilt nauwelijks van de aanpak van de Maristen, de grondleggers van Marianum in Groenlo: kennis overdragen en delen met alle mensen uit alle lagen van de bevolking. Jan Put noemt het in keurige vaktaal: 'de onderwijskundige opdracht'. Hij was leerling van De Grundel en zijn opvolgster Gitti leerlinge van het Twickel College in Hengelo. Jan Put liep stage op het Twickel College. Hij begon als docent geschiedenis bij De Grundel en zij als docent aardrijkskunde bij het Twents Carmel College in Oldenzaal. Gitti Burema: "Eindjaren '80 studeerde ik af voor sociale geografie. De adviesrol vond ik nogal statisch en besloot een onderwijsakte erbij te halen." Uiteindelijk zijn beiden terechtgekomen bij Marianum. De scholen in Twente en Marianum vallen onder de Stichting Carmelcollege. Jan Put loodste Marianum opgeruimd door de vele onderwijsvernieuwingen.

Blijmoedige blikken

"Als je van 12 tot 18 jaar gewoon de tijd krijgt en met een warm gevoel de school verlaat, heb je automatisch dat gevoel die schoolsfeer door te zetten", vertelt Burema. Ze is geboren in Goor. Ze veert op als het Goorse School- en Volksfeest worden genoemd. In haar geboorteplaats werd de eerste weefschool van Nederland opgericht.
Kinderen werkten in textielfabrieken en om het verzuim te beperken, werd door de industriëlen een schoolfeest aangeboden voor kinderen die minder dan 30 dagen verzuimd hadden. Burema verhaalt over de nabijheid en verbondenheid die het schoolfeest uitstraalde. "Ik wil verder werken aan een warme leeromgeving. Waar we met elkaar aan dezelfde kant staan en niet de leerlingen aan de ene kant en de docenten daar tegenover."

Visie

Dat was anders toen Jan Put bij Marianum begon. "Marianum was erg decentraal georganiseerd. Elk team had een eigen positie. Er is veel werk gestoken in meer eenheid creëren en verbindingen leggen zodat we naar buiten toe een gezicht met een eenduidig onderwijsprofiel kregen. We hebben nu twee gelijkwaardige instroompunten. Je kunt evengoed in Lichtenvoorde beginnen als in Groenlo", zegt Jan Put. Met een blijmoedige blik begeleidt hij zijn onderwijsverhaal. "We hebben veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van die gemeenschappelijke basis van waaruit we het onderwijs verder vormgeven."
De basis heeft het effect van vliegwielen die vanuit hun eigen energie door blijven draaien. "Wat gebeurt er tussen docenten en leerlingen, spreken ze elkaar voldoende aan en hoe kun je ze vaardigheden geven die aansluiten bij de beroepspraktijk of ervoor zorgdragen dat ze vraagstukken herkennen en oplossingen kunnen bedenken?" Als Put zegt: 'we hebben nu een hele mooie visie waar we onze ziel en zaligheid de komende jaren in kunnen leggen', verschijnt een spotlichtje in zijn ogen. En hoe gaat het met de leerling? "De kunst is dichtbij de leerlingen blijven staan. We bieden een programma dat aansluit bij de leefwereld en interesses van leerlingen. De samenleving vraagt meer dan een diploma met mooie cijfers. Ze vraagt ook aan de leerling: 'wat heb je allemaal te bieden'."


Niet alles is even mooi

Het mentoraat heeft een steeds belangrijkere rol gekregen. Het devies is, dat er niet wordt geleerd voor de school maar voor het leven. Burema: "Mede door de puberende levensfase die ze meemaken is de leraar mede-opvoeder. Ik denk dat je dit mag vragen van een school. Het is deze school waar ze met medeleerlingen een deel van hun leven doorbrengen. We hebben de opdracht kinderen te helpen bij het nadenken, bij het leren en het maken van eigen keuzes."

Een triomfantelijke lach verschijnt weer als Put 'Carmel' noemt. De kernwaarden die Marianum doorgeeft zijn ontleend 'aan de Carmel'. Hij noemt ook 'kritische loyaliteit'. "Een leerling dient meegaand te zijn, maar hoeft niet slaafs volgzaam te zijn. Een goede school biedt ook geestelijke ruimte en veiligheid om te kunnen ontwikkelen."

Gitti Burema: "Het keurig in de klas zitten is voorbij, maar met discipline afspraken maken met elkaar horen erbij. Niet alles is mooi in het leven. Je komt ook dingen tegen die moeilijk zijn. Daar ligt de belangrijkste taak voor het onderwijs."

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten