Logo weekkrantoostgelre.nl


Raad poetst integriteitssmet weg

Door Eveline Zuurbier

De ambtenaar is onkreukbaar; integriteit gaat de wethouder, de burgemeester en ook elk raadslid aan. Maar wat als een raadslid de 'indruk' krijgt dat op het gemeentehuis 'mogelijk' niet integer wordt gehandeld en dat er sprake is van willekeur, klassenjustitie? Alleen daarover een vraag stellen, weegt zwaarder dan de feiten, weet VVD-raadslid Kees Porskamp na de raadsvergadering maar al te goed. Zijn motie om integriteit te behandelen met hulp van professor Hans van den Heuvel viel totaal verkeerd bij de raad.

OOST GELRE - Een raadslid mag die vraag stellen om zijn controlerende taak als raadslid en volksvertegenwoordiger uit te kunnen voeren. Daarvoor werd Porskamp alom gewaardeerd, ook door burgemeester Annette Bronsvoort die als voorzitter van het college het woord nam over de integriteitsactie van het VVD-raadslid. Maar de wijze waarop Porskamp dat deed was 'niet chique', aldus Niek Bragt (CDA), die het meest fel op Porskamps handelswijze reageerde. Hij sprak van 'grove aantijgingen, die de gemeente in een kwaad daglicht stellen, zoals de beschuldiging van klassenjustitie en de bewering dat er grondig iets mis is met de integriteit van het ambtelijk apparaat'.

Aanval
Een aanval op ambtenaren is bij voorbaat fout, dat had Porskamp kunnen weten. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de collegebestuurders en 'voorvallen waar integer handelen in het geding is, kunnen altijd met de burgemeester of de verantwoordelijk wethouder besproken worden', aldus de reactie van burgemeester Bronsvoort. "Medewerkers worden nu, mede door de berichten in de pers, ten onrechte gediskwalificeerd." Niek Bragt: "In de pers heeft de heer Porskamp de integriteit van de gemeente Oost Gelre in twijfel getrokken en daarmee ook die van zijn collega-raadsleden." Maar was het niet zo dat de pers het VVD-raadslid zelf op zocht?

Krom
D66, de partij die 'bestuur en openbaarheid' hoog heeft, kon de aanleiding voor de motie (declaratiegedrag van oud-burgemeester Heijman) weliswaar niet waarderen, maar alle informatie over elk onderwerp zou in de raad volgens Van der Meulen moeten worden gedeeld. Die gelegenheid heeft de raad gehad in het seniorenconvent waar dikwijls vertrouwelijke informatie gegeven, maar dit mag niet met de fractieleden gedeeld. "Dit geeft het kromme aan van het bestaan van een seniorenconvent, waarin D66 dan ook niet participeert."

Inmiddels praten gemeentesecretaris Marjan Nekkers en een ambtenaar met ondernemers en burgers die zich niet zorgvuldig behandeld voelen. Een gevolg van een goede behandeling van integriteit, aldus het college en de rest van de raad.

Reageer als eerste
Meer berichten