Logo weekkrantoostgelre.nl


Oud-rector Jan Put opende de expositie over de wederopbouw. Foto: Eveline Zuurbier
Oud-rector Jan Put opende de expositie over de wederopbouw. Foto: Eveline Zuurbier

Hoop dat ze eerst kijken vóórdat men sloopt

Ruimte in de wijken. Scholen en winkelstrips vormen het hart van de wijk en gezondheidszorg is dichtbij. 'Nooit meer honger' is de leidende gedachte voor een ruilverkaveling. Het is de tijd van de wederopbouw. Alles gebeurde in het teken van de functionaliteit. Een expositie over hoe het in Lichtenvoorde, Zieuwent en Groenlo vorm kreeg, is nog een paar dagen te zien in de Oude Calixtus.

Door Eveline Zuurbier

OOST GELRE - In deze oude kerk aan de Mattelierstraat is op foto's en kaarten te zien hoe hard in Zieuwent werd gewerkt aan de ruilverkaveling. Er kwamen ligboxenstallen en nieuwe type boerderijen; grotere stukken land waarop boeren konden verbouwen of koeien op konden weiden. De periode van de wederopbouw blakert van vooruitgang in een hoog tempo. Alles kon zich voortaan dichtbij huis afspelen. Wel is er een gebrek aan bouwmaterialen, maar juist door deze schaarste borrelt het aan creativiteit. Met bakstenen worden patronen in gevels en boven ramen gemetseld. Lichtenvoordenaar en kunstenaar Joop Kruip maakt in die tijd mooie mozaïekwerken in scholen (Ludgerusschool), voor de 'dokterspraktijk' (De Nooijer) en fabrieken (Westerman, Hulshof Herwald). "Helaas is het zo dat karakteristieken gebouwen pas later gewaardeerd worden. Pas recent is er oog gekomen voor de wederopbouw", zei oud-rector Jan Put. Hij was gevraagd om de expositie met een woord in te leiden. Hij vertelt over het onlangs opgeleverde Marianum-gebouw als lichtend voorbeeld. "De dunne trapspijlen en de smalle ijzeren raamprofielen. In Marianum in Groenlo hebben we de ramen toch moeten vervangen: dat was duurzamer. We hebben, denk ik, de verbouwing op een respectabele manier gedaan." De getuigenis is een voorbeeld van dat er 'in deze omgeving iets prachtigs te beleven is'.

"Fiets een keer rond en kijk naar wat je opvalt uit die periode. Dan zie je de prachtige mozaïeken bij de Ludgerusschool. Ik hoop dat met de komst van het IEKC (een verregaande brede school) deze gerestaureerd kunnen worden. Ik neem maar een schot voor de boeg? Ik hoop dat er even gekeken wordt, voordat een pand gesloopt wordt; dat is mijn appel", zegt Put aan het einde. De expositie is een aanvulling aan de rondgaande landelijke expositie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De expositie 'Wederopbouw: een kansrijke erfenis' is nog tot 6 mei te zien in de Oude Calixtus. Organisator is de gemeente Oost Gelre.

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten