Logo weekkrantoostgelre.nl


Foto: Pixabay

Solidariteit Jeugdzorg op losse schroeven

Door Eveline Zuurbier

OOST GELRE - Zorg dichtbij het kind brengen, moest vooral ervoor zorgen dat gemeentes zorg beter passend zouden gaan aanbieden. Alle vormen van jeugdhulp vallen sinds 2015 onder één opdrachtgever: de gemeente. Twee jaar na de overheveling van de jeugdzorg blijken gemeenten vooral bezig te zijn met het beteugelen van onzekerheden en controles. Een overzicht van welke zorg is ingekocht en is gegeven kan, ondanks veelvuldig vragen, aan de raden in de Achterhoek nog steeds niet worden gegeven. Ze maken zich terecht zorgen over de resultaten en of elk kind dat zorg behoeft, deze wel krijgt en voldoende geïnvesteerd wordt in preventie om uit de dure zorghulp te blijven.

Specialistische hulp wordt in veel gevallen over de gemeentegrenzen heen aangeboden. Mede hierom en om zicht te houden op de jeugdige die dit aangaat - 'niemand tussen wal en schip' - hebben Achterhoekse gemeenten afgesproken de beschikbare budgetten per gemeente bij elkaar op te tellen en na een boekjaar de minnen aan kosten of wat er per gemeente is overgehouden samen te delen. De methode heeft als voordeel dat gemeenten de inkoop gelijk kunnen afstellen waardoor de zorg in de ene gemeente niet beter of slechter is dan in de buurgemeente. Ook wordt zo voorkomen dat de ene gemeente duurdere zorg niet op de ander afwentelt. Want ook in begrippen over wat bijvoorbeeld 'crisisopvang' is, zitten verschillen. Bij elkaar hebben de acht gemeenten 68 miljoen te besteden voor jeugdzorg.
Het solidariteitsidee achter de methode is nu op losse schroeven komen te staan. Er zijn gemeente die tekort komen en gemeenten zoals Oost Gelre die fors (1,2 miljoen) overhouden.

Welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, daarop krijgen raden maar geen antwoord. Wethouder Hoenderboom moet zich telkens verontschuldigen met de reden dat de geboden zorg pas na twee jaar is verrekend. Daarom stelt hij voor om het solidariteitsmodel ook voor 2017 te hanteren, maar de raden twijfelen of ze daar goed aan doen. Voorts heeft Hoenderboom laten weten alleen samenwerking te willen als alle acht gemeenten meedoen. In de afgelopen twee jaar zijn meer jongeren doorverwezen. Zo heeft Horizon om een uitbreiding van het aantal bedden gevraagd. Mogelijke oorzaken zijn: een te goedkope inkoop of dat gemeenten te weinig zorg inkopen waardoor jongeren onvoldoende hulp krijgen.

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten