Logo weekkrantoostgelre.nl


Pastoor en rector Herman de Jong van de basiliek in Groenlo wordt ook de pastoor in Lichtenvoorde. Foto: PR
Pastoor en rector Herman de Jong van de basiliek in Groenlo wordt ook de pastoor in Lichtenvoorde. Foto: PR

'Grollenaar' Herman de Jong nu ook pastoor in Lichtenvoordse kerk

Door Eveline Zuurbier

In het afgelopen weekend is in de kerken van de parochies St. Paulus en Sint Ludger bekend gemaakt dat per 1 juli Herman de Jong leidend pastoor wordt. Tegelijkertijd kwam de mededeling dat kardinaal Eijk van het aartsbisdom Utrecht per 1 juli de kandidaat-priester Ronald den Hartog heeft benoemd voor beide parochies. Den Hartog wordt de opvolger van pastoor Casper Pikkemaat die eind oktober vrij plotseling naar Tubbergen vertrok nadat hij de benoeming voor de Twente Pancratius-parochie naar gehoorzaamheid aanvaard had.

OOST GELRE - De mededeling werd afgelopen zondag gedaan door de voorzitters van beide parochiebesturen. De nieuwe aanstelling van De Jong en de benoeming van Den Hartog geven aan dat de twee parochies meer gaan samenwerken. In een nieuwe organisatiestructuur gaan de pastores als één team verder samenwerken.

Den Hartog is 44 jaar oud, ontvangt op 21 mei de diakenwijding en hoopt op 11 november 2017 tot priester te worden gewijd in de Catherina-kathedraal van Utrecht. Hij is tot dan werkzaam in de ICT-sector.

Naast diaken Ronald den Hartog zal het nieuwgevormde pastoresteam onder leiding van pastoor De Jong bestaan uit: diaken Cor Peters en de pastoraal werkers Hetty Bresser, Annet Zoet en Jos Droste. Alle bestaande benoemingen zullen worden aangepast aan deze nieuwe situatie, aldus de parochiebesturen. De pastorale teams beraden zich de komende tijd gezamenlijk hoe de samenwerking vorm moet krijgen om de noden en wensen van twee parochies met totaal 16 (van Harreveld en Mariënvelde als meest westelijk tot aan Winterswijk, Rietmolen als meest oostelijke parochiegrens) locaties te kunnen bedienen.

Geen parochiefusie

Ter voorbereiding op de pastorale samenwerking moeten ook de twee besturen nog de nodige praktische zaken regelen. Daarvoor zijn enkele gezamenlijke vergaderingen belegd. Een fusie van de twee parochies is niet aan de orde, benadrukken de besturen. "We zullen de samenwerking zoeken waar dat moet en waar dat kan, maar elke parochie behoudt voorlopig zijn eigen bestuur."

Lichtenvoorde blijft vooralsnog een eucharistisch centrum. Dat houdt in dat men zeker is van een priester op de zondagviering em op kerkelijke feestdagen. Herman de Jong dient naast zijn pastoorsambt ook dat van rector van de Calixtus-basiliek in Groenlo.

Op zondag 17 september, een week na de Lichtenvoordse kermis, worden pastoor De Jong en het pastorale team officieel geïnstalleerd tijdens een feestelijke eucharistieviering in Lichtenvoorde.

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten