Logo weekkrantoostgelre.nl


'Kom met etten' is een van de initiatieven van de Wmo Harreveld. Archief: Eveline Zuurbier
'Kom met etten' is een van de initiatieven van de Wmo Harreveld. Archief: Eveline Zuurbier

'Als je het met elkaar doet is de WMO er voor iedereen'

Door Eveline Zuurbier

Harreveld ziet in wat de Wet maatschappelijke ondersteuning voordraagt, volop kansen om het dorp socialer en leuker te maken. Niet de gemeentelijke overheid bepaalt de vormgeving van het dorp, maar Harrevelders organiseren dat voortaan helemaal zelf. Donderdag 18 mei is het officiële startsein voor 'de WMO Harreveld'. Het is geen nieuw begin, maar hét kantelmoment waarbij Harreveld in feite de gemeente te hulp schiet ten gunste van de leefbaarheid in het dorp.

HARREVELD - Het is nog niet zo lang geleden dat de Minisoos het 10-jarige jubileum vierde. 'Kom met etten', 'Samen een bakkie doen', CPO De Bond en Harreveld UIT zijn andere voorbeelden van projecten waarvoor Harrevelders met elkaar optrekken. Dit verklaart de slogan onder de naam 'Samen kom je verder'. In dorpshuis 't Kempken is de plek waar de WMO Harreveld zichtbaar aanwezig is.

Verder werkt het Wmo-principe dat jonge inwoners kwetsbare ouderen ondersteunen en omgekeerd; dat ouderen belangstelling houden voor wat de jeugd beweegt. "Je werkt samen met iedereen, met sportclubs en verenigingen. En waar behoefte is, door mensen aan elkaar te verbinden", legt William Klein Zeggelink van de WMO Harreveld uit. Het is een pilot-project dat ingegeven doordat de overheid - waarin burgers zichzelf laten vertegenwoordigen door politici - besloten heeft ouderen langer te laten thuiswonen. Daarmee is het vliegwiel gaan draaien, wetende dat als het organiseren niet meer gebeurt, er heel veel voor een dorp als Harreveld afvalt, aldus Klein Zeggelink.

Zelf is hij een gedreven medisch wetenschapper, op zijn 35e gepromoveerd, maar was hij in Amsterdam 'klaar' met het westen toen de crisis insloeg. Vijf jaar geleden keerde hij terug naar zijn geboortegrond om voor zijn ouders te zorgen. "Het is ongelofelijk veel werk om het goed te doen, maar ik vind het zoveel waardevoller. Ik zorg voor mijn ouders en zij zorgen ervoor dat ik niets tekort kom."

Klein Zeggelink is ervan overtuigend dat mensen niet bestemd zijn om alleen te wonen. Voor voldoening en genoegdoening is interactie nodig. "De tendens is dat oud en jong niet bij elkaar moesten zitten. De bewoning is nu dat er maar één woont en dat lijkt alsof iedereen dat graag wil, maar dat is niet zo."

Eveline Zuurbier
Reageer als eerste
Meer berichten