Logo weekkrantoostgelre.nl


logo gemeente Oost Gelre
logo gemeente Oost Gelre (Foto: pr)

Nieuwe visie op ontwikkeling Brouwhuizen; inloopavond op maandag 10 juli

Het college van B&W heeft in overleg met de Ontwikkelingscombinatie Brouwhuizen een nieuwe visie en een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Volgens wethouder Van Uem sluit het plan aan bij de actuele ontwikkelingen van de krimp.

"Het plan voorziet in minder woningen, maar biedt wel een gevarieerder aanbod. Daarnaast is er meer ruimte voor groen." Het college is geen voorstander van een wooncomplex voor arbeidsmigranten, waar eerder sprake van was. De ontwikkelcombinatie sluit zich daar bij aan. Op maandag 10 juli van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond in City Lido.

Zowel in de regio Achterhoek als in Oost Gelre zijn afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Wethouder Van Uem: "In onze gemeente liggen nog plannen voor 660 woningen, maar we mogen er nog maar 293 bouwen tot 2025. We moeten dus snoeien in het aantal plannen. Ik ben blij dat we met de Ontwikkelcombinatie Brouwhuizen tot goede afspraken gekomen zijn over een reductie van het aantal woningen." In de nieuwe visie staat dat Brouwhuizen fase 1 teruggaat van 126 naar 106 woningen. Daarvan zijn er inmiddels zo'n 65 gebouwd. "Ik heb van de Ontwikkelcombinatie begrepen dat ze voortvarend willen starten met de ontwikkeling van de resterende 41 woningen, met een gedifferentieerd aanbod."

Brouwhuizen fase 2 wordt voorlopig ingevuld met groen. Als blijkt dat er na 2025 nog behoefte is aan nieuwe woningen, dan is er ruimte voor maximaal 40 woningen.

Meer variëteit en groen
Door het mindere aantal woningen is er meer ruimte voor groen, aldus wethouder Van Uem. "We denken dan aan brouwtuinen en een boomgaard. We zoeken daarin de relatie met de geschiedenis van het terrein, waar de Grolsch brouwerij gestaan heeft." De visie voorziet ook in meer variëteit in woningen. "Doordat we minder woningen bouwen is er meer ruimte om creatief om te gaan met het bouwen van woningen. Zo is er bijvoorbeeld ruimte om op de hoek Eibergseweg-Brouwhuis een zogenaamde special te realiseren. Bij een special krijgt de ontwikkelaar de ruimte om iets bijzonders neer te zetten."

Arbeidsmigranten
In eerdere plannen was sprake van de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Brouwhuizen. Arbeidsmigranten zijn medewerkers van bedrijven die hier vanuit het buitenland komen werken, maar na een bepaalde tijd teruggaan naar hun eigen land. Zo werken er bij VION veel mensen uit Polen. Wethouder Van Uem: "Er was aanvankelijk een idee om een wooncomplex voor deze doelgroep te realiseren. Dat willen we niet. We kijken nu naar mogelijkheden om gezinnen van arbeidsmigranten verspreid in de gemeente te huisvesten."

Inloopavond
Het college van B&W wil de visie door de raad laten vaststellen. Maar wil wel eerst de mening van de buurt en de inwoners van Groenlo horen. Daarom wordt er op maandag 10 juli, van 19.30 – 21.00 uur in City Lido een inloopavond gehouden. Daar worden zowel de stedenbouwkundige visie als het beeldkwaliteitsplan toegelicht.

De visie en het beeldkwaliteitsplan staan ook op www.oostgelre.nl. Wie nu al vragen heeft, kan die stellen aan Henkjan Luesink, via een mail naar h.luesink@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Reageer als eerste
Meer berichten