Logo weekkrantoostgelre.nl


Borden waarschuwen voor blauwalg in het water van de Grolse gracht. Foto: Eveline Zuurbier
Borden waarschuwen voor blauwalg in het water van de Grolse gracht. Foto: Eveline Zuurbier

Aanpak blauwalg kost geld en inspanning

GROENLO - Zodra het juli wordt krijgt de Grolse gracht weer te maken met een explosieve groei van de blauwalg. In de avond zie je wolken blauwalg bloeien die zich dan volzuigen met suikers en andere voeding -fosfaat- en zinken vervolgens dieper weg om een dag later opnieuw die giftige schuim te produceren. Oplossingen zijn er wel, maar dit is een duur pakket aan maatregelen. De hulp van de bevolking wordt gevraagd.

(Door Eveline Zuurbier) 

De zogenaamde bloei van blauwalg was jaren terug nog onbekend. Inmiddels is het een probleem dat bij aanraking irritaties veroorzaakt en op zomerse dagen stank geeft. Boosdoeners zijn het kwellende grondwater, de overstort van het riool en de grote hoeveelheid vis. Zij dragen bij aan de toevoer van fosfaten die een rijke voedingsbron is voor algen. De algen produceren zuurstof die vissen goed in het leven houdt, die op hun beurt de waterplanten opeten. Dit zorgt voor een kortsluiting in het milieu.

Lastig op te lossen
Het probleem is in deze mix lastig op te lossen. Baggeren, de overstort saneren, jaarlijks blad verwijderen, oeveraanplant, verondiepen en het doorspoelen zijn alleen in gezamenlijkheid de oplossing. Maar dat kost een cijfer met zes nullen, zei heemraad Peter Schrijver. De bevolking wordt gevraagd meer te denken en te helpen. In het westen van het land is dat een normale gang van zaken. In Gelderland neemt het waterschap dit nog op haar.

reageer als eerste
Meer berichten