Logo weekkrantoostgelre.nl


Het zwembad is 40 jaar oud en sterk verouderd. Foto: Eveline Zuurbier
Het zwembad is 40 jaar oud en sterk verouderd. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

'Sportboulevard zonder zwembad niet realiseerbaar'

Het plan voor een sportboulevard waarbij acht sportverenigingen onderdak krijgen is onhaalbaar. "Wat we voor ogen hebben is zonder financiële steun voor de jaarlijkse exploitatie niet haalbaar, plus dat het plan voor de ontwikkeling van een zwembad voor de langere termijn onzeker nu binnen de huidige politieke constellatie daar geen besluit over genomen zal worden."

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Miranda Sevenich van Stichting Exploitatie Meekenesch en woordvoerder voor de stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde, gooide tijdens de raadscommissie de handdoek in de politieke arena. Het plan van de acht sportverenigingen is een ambitieus burgerinitiatief dat stuit op de politieke gevoeligheid rond zwembaden en faciliteiten in de regio. Over een half jaar zijn er verkiezingen en de politiek brandt zich liever niet aan dit vraagstuk. Bekend is dat gemeenten jaarlijks er fors geld op moeten toeleggen, zwembaden open te houden.

In de vorige coalitieperiode van VVD en CDA in Oost Gelre, was het zwembad in Lichtenvoorde onderdeel van forse bezuinigingen. Het zwembad is toen omdat 'Lichtenvoorde de zwemvoorziening niet kwijt wilde' met steun van zwemvereniging ZPC Livo overgenomen door vrijwilligers. Sindsdien zijn er weer zwarte cijfers, is er een duurzame slag gemaakt door het zwembad aan te sluiten op de afvalwarmte van de vergister van de waterzuiveringsinstallatie aan de andere kant van de weg. Maar het is niet goed genoeg om het veertig jaar oude zwembad in de komende twintig jaar exploitabel te houden. Zelfs niet met de beste wil en de inzet van zoveel vrijwilligers.

Wensenlijstje
Het burgerinitiatief was erop gericht het zwembadvraagstuk te ondervangen met de huisvestings- en exploitatieproblemen die er leven bij de andere sportverenigingen. Zo mag schaats/ijsvereniging LIJV gelegen in het natuurpark Beekdal geen lokaal bouwen waar schaatsers zich kunnen omkleden of kunnen opwarmen. Lopersgroep'90 mag de 'stenen gymzaal' aan de Pastoor Sanderstraat niet meer gebruiken nu de zaal een andere gemeentelijke bestemming heeft gekregen. In een samenwerking zagen de verenigingen bij het zwembad nieuwe kansen. Maar het wensenlijstje werd te groot.

"Voor wat betreft de stuurgroep Sportboulevard krijgt de voorlopige rapportage van een verkennend onderzoek dan ook de status van een eindreportage", deelde Sevenich de raadscommissie mede. Een uitgebreider vervolgonderzoek waarvoor aan de gemeenteraad in de komende raadsvergadering een aanvullend budget zou worden gevraagd, wimpelt de stuurgroep af. "Het is een moeilijk besluit, maar we kijken wel terug op een intensief, leerzaam en waardevol traject. Het enthousiasme en de wijze waarop we samen iets moois tot stand hebben gebracht, zal ons en dus ook Lichtenvoorde, de komende jaren nog mooie dingen brengen."

Weerstand
Het plan voor een sportboulevard aan de Kerkhoflaan-Richterslaan stuitte op weerstand van omwonenden aan de Hofesch. Buurtbewoner Rob Elbers: "We zijn nooit serieus gehoord of betrokken bij de planontwikkeling. De wethouder heeft te lang mooi weer gespeeld en heeft intussen de stuurgroep veel te veel verantwoording op de schouders laten nemen." Voor wat betreft de buurt 'gaat de vlag niet uit. Ook wij als buurt vinden het verloop een trieste zaak voor heel Lichtenvoorde"

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox