Foto: Rene Borkent

Daling van inbraken en diefstallen in Oost Gelre

OOST GELRE - Het totaal aantal misdrijven in Oost Gelre neemt af. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van de politie Achterhoek-Oost. In de periode van 1 januari tot 1 augustus daalde het aantal geregistreerde misdrijven van 471 in 2016 naar 385 in 2017. De daling laat zich vooral zien in het aantal inbraken in diefstallen. Ook het aantal aangiftes van vernieling daalde.

Burgemeester Annette Bronsvoort is blij met de daling, maar realiseert zich ook dat achter elk misdrijf een verhaal schuil gaat. "Een inbraak of mishandeling heeft enorme impact op mensen. Elk misdrijf is er één te veel. Als het je overkomt begrijp ik dat je geen boodschap hebt aan mooie verhalen. Maar tegelijk ben ik wél blij dat steeds minder inwoners slachtoffer van een ernstig misdrijf worden. In die zin ben ik tevreden over de daling en hoop ik dat die ook in de toekomst doorzet."

Minder inbraken
Het is niet altijd gemakkelijk om te verklaren waarom bepaalde misdrijven een daling of stijging laten zien. Het aantal woninginbraken daalde bijvoorbeeld van 31 naar 26. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn, aldus de burgemeester. "Inwoners hebben in meerdere wijken de buurtwhatsapp ingevoerd. Meer 'ogen op straat' zorgen natuurlijk ook voor een daling van het aantal misdrijven. Buurtbewoners letten meer op, informeren elkaar en geven de politie tips."

Diefstal gereedschap
Wat wel een stijging liet zien is het aantal diefstallen uit garages en schuren. Het is al langer bekend dat inbrekers het voorzien hebben (tui)gereedschap als zitmaaiers, kettingzagen of professioneel gereedschap. In Oost Gelre steeg het aantal van dergelijke inbraken van 5 naar 18. Burgemeester Bronsvoort: "De politie pakt deze diefstallen projectmatig aan. Dat is natuurlijk best lastig in ons uitgestrekte buitengebied. Maar ook hier zijn inwoners alert en delen ze informatie over verdachte voertuigen."

Meer aangiftes van geweld
Op het onderdeel geweld laten de cijfers wel een stijging zien. Zo nam het aantal aangiftes van mishandeling toe van 32 in 2016 naar 50 in 2017. Het is volgens burgemeester Bronsvoort lastig om precies de vinger te leggen op oorzaken van die stijging. "Het is niet naar één oorzaak te herleiden. Het bestrijkt ook een breed gebied van huiselijk geweld tot evenementen en uitgaan. Wel zie je in veel gevallen een relatie met het overmatig gebruik van alcohol. Preventie van alcoholgebruik onder jongeren is een belangrijk aandachtspunt. Ik hoop dat al die inspanning uiteindelijk ook leiden tot een afname van het aantal geweldsdelicten.

Samen werken aan veiligheid
Dat het totale aantal misdrijven daalt is voor burgemeester Bronsvoort een graadmeter als het gaat om veiligheid. "Het is vooral goed om te zien hoe we samen zorgen voor die daling van criminaliteit. Inwoners en ondernemers nemen op verschillende manier zelf verantwoordelijkheid voor veiligheid. Door whatsapp groepen, door elkaar te informeren via social media, door voor de politie de ogen en oren op straat te zijn. De gemeente draagt bij door regie te nemen op thema's als preventie van alcohol- en drugsgebruik, toezicht en handhaving. Terwijl de politie zich vooral op de opsporing van daders concentreert. Veiligheid maak je samen!"

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox