Hoogheemraad Peter Schrijver (links) en wethouder Vincent van Uem zijn bij de eerste zichtbare werkzaamheden voor waterberging om Lichtenvoorde droog te houden bij hoosbuien.
Hoogheemraad Peter Schrijver (links) en wethouder Vincent van Uem zijn bij de eerste zichtbare werkzaamheden voor waterberging om Lichtenvoorde droog te houden bij hoosbuien. (Foto: Eveline Zuurbier)

Deltaplan Lichtenvoorde van start: uitgraven eerste vijver begonnen


Link naar PDF bestandVoor het Waterschap Rijn en IJssel is het één van de grootste waterprojecten: het deltaplan voor Lichtenvoorde moet de plaats behoeden tegen wateroverlast als gevolg van klimaatextremen. In de week voor kerst is er een zichtbaar begin gemaakt met het project om een teveel aan regenwater te kunnen herbergen. In het bijzijn van wethouder Vincent van Uem en heemraad Peter Schrijver van het waterschap is het uitgraven van de eerste vijver (groot 5 hectare) nabij de Vlinderbrug aan de Nieuwendijk begonnen.

(door Eveline Zuurbier)

LICHTENVOORDE - Er komen twee grote bekkens van 5 hectare groot om het overtollige water op te vangen. De een ligt aan de Nieuwendijk en de andere bij de Weijenborgerdijk ter hoogte van de rotonde. Een kleiner bekken ligt aan de Visserijdijk. Twee bypasses leiden het water om Lichtenvoorde heen zodat overstromingen als die van augustus 2010 te voorkomen. De voorbereidingen zijn intens geweest. Er is overlegd met grondeigenaren om duikers aan te kunnen leggen, knijpstuwen en nieuwe aansluitingen op bestaande beken te kunnen aanleggen. Ook waren er bijeenkomsten met bedrijven op De Kamp en met Lievelds Belang.

Er zijn gronden aangekocht voor de opvangbekkens. Zowel Van Uem als Schrijver zijn blij dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Ze beschouwen dat als teken dat het voor inwoners van Lichtenvoorde een noodzakelijk plan is. De kosten voor het deltaplan bedragen 4,5 miljoen euro.

Bypasses
De waterbekkens liggen in het landschap een paar decimalen hoger dan de straten in Lichtenvoorde waar de problemen in 201 het grootst waren. Het waterschap verzekert dat de bypasses zodanig worden uitgegraven dat het water die weg verkiest. Peter Schrijver: "We hebben het zo optimaal mogelijk ingericht voor een situatie die eens in de honderd jaar voorkomt. Daar had Lichtenvoorde in 2010 mee te maken. Het was vorige week ook behoorlijk nat. In het Ruurlose Broek was dat helemaal het geval. Toen hadden we te maken met een situatie die zich voordoet een keer in de tien jaar."

De langdurige periode met neerslag in combinatie met een hoger grondwaterpeil en die in sloten in lager gelegen gebieden zorgen ervoor dat het water moeilijker weg kan stromen. "De burgertuinen en de bedrijventerreinen worden steeds meer verhard. Dat veroorzaakt dat lager liggende gebieden grotere hoeveelheden water krijgen te verwerken."

Vincent van Uem: "Oost Gelre doet veel aan voorlichting en maken afspraken met inwoners en bedrijven met de bedoeling meer bewustwording te kweken dat we allemaal wat kunnen doen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen in tuinen en straten terugbrengen."

Meer berichten