De verpaupering is toegenomen doordat niemand wist wat er ging gebeuren met de Dijkstraat.
De verpaupering is toegenomen doordat niemand wist wat er ging gebeuren met de Dijkstraat. (Foto: Eveline Zuurbier)

Plan voor Dijkstraat kent kleine openingen

Na twee keer over een voorbereidingsbesluit voor de ontwikkeling voor de Dijkstraat is het wethouder Van Uem (OOG) gelukt een meerderheid van de gemeenteraad zover te krijgen zijn voorgenomen plannen voor deze centrumstraat te steunen. Het verschil met het eerdere plan voor 20 tot 25 grondgebonden goedkope huurwoningen is dat het geen plan is, maar de status van een richtinggevende visie heeft gekregen. De verkregen ruimte zal zich in de praktische uitvoering daadwerkelijk moeten gaan bewijzen.

LICHTENVOORDE - De visie, 'Hof aan de Dijkstraat' geheten, biedt kleine openingen om de wooncontingenten (quotum voor te bouwen woningen) niet geheel leidend te laten zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Bij een plan dat de omgeving kwaliteit geeft, wil de provincie meer ruimte geven. Niet duidelijk is wat die ontwikkeling dan moet zijn of hoe die eruit moet komen te zien. Daarover wil Van Uem met de toekomstige bewoners in gesprek gaan. "Niet met ontwikkelaars voor dat gebied, want die praten óver en niet mét toekomstige bewoners", aldus Van Uem.

Voor CDA was dit argument doorslaggevend om zich achter de wethouder te scharen. Walter Leemreize die voor het CDA het woord voerde, zei dat hij meer verwacht had van marktpartijen. Die hebben zich gedurende de planmakerij terughoudend opgesteld. "Dit verklaart dat er geen contingenten aan het plan toegevoegd kunnen worden", verklaarde Leemreize de steun aan het plan van de wethouder. De coalitiepartij had voor de Dijkstraat een markantere uitstraling gewenst. Dit was reden om een procesmanager aan te stellen die het proces vlot trekken. Dat lukte niet. Hoekstra zag weinig ruimte omdat marktpartijen altijd voor hun eigen plannen zullen gaan. Een opening was er wel. Een gesprek met de provincie leverde het gegeven op dat waar een kwaliteitsslag wordt gemaakt, er meer mogelijk is.

Geen actie ondernomen
VVD en de Nieuwe Liberalen willen zich daarop niet blind varen. Zij verwijten de wethouder dat hij na het rapport Hoekstra geen actie heeft ondernomen en nog steeds niet met de marktpartijen heeft gepraat. In het ontwikkelingsprogramma 'Geef Lichtenvoorde kleur' zien beide partijen de wensen voor huisvesting van jongeren in de vorm van betaalbare woonstudio's niet terugkomen. "De dorpsbelangenverenigingen wijzen daar ook op."

Ook zij wijzen op financiers, bedrijven die in jongerenstudio's willen investeren zodat zij de vacatures kunnen invullen. Waarom het met Dijkstraat dan allemaal stroef gaat, gaf Richard Klein Tank bloot in een opmerking. "Deze visie is een verantwoorde invulling gezien de ontwikkeling op de Nieuwmarkt."

Voor het compleet maken van het centrumplan heeft Oost Gelre prestatie-afspraken gemaakt met investeerders en ondernemers en daar ligt de crux. Ze hebben plannen maar worden niet gehoord.

Meer berichten