Pastor Bresser was ook geestelijk adviseur van Schuttersgilde St. Switbertus. (Foto's: Eveline Zuurbier)
Pastor Bresser was ook geestelijk adviseur van Schuttersgilde St. Switbertus. (Foto's: Eveline Zuurbier)

Pastor Hetty neemt dankbaar afscheid

"Ik ben een dankbaar mens die voor u staat." Pastor Hetty Bresser nam op de zondag voor het feest van Driekoningen afscheid van de parochie Sint Ludger waar ze twaalf jaar werkzaam was. Ze bedankte de mensen voor de alle hartelijkheid en vriendschap, zei ze. "Ik ben weliswaar geen wijze uit het oosten, maar ik heb veel mensen ontmoet die mij hebben verrijkt."

Regio - Pastor Hetty Bresser werd de moeder binnen het pastorale team genoemd. Als oud-juf voor de klas kon ze kinderen haar verwondering voor het geloof laten zien. Ze bereidde de kinderen voor op de eerste heilige communie en het vormsel. Haar enthousiasme voor de kerk kende geen grenzen, maar dat werd juist haar valkuil om eerder met haar werk te stoppen. Voor een volle kerk in Lichtenvoorde legde ze haar getuigenis af. Ze zei haar ster in haar hart te hebben gevolgd. In haar besluit om vroegtijdig met pensioen te gaan had ze in die lichtstraal bevestiging gekregen. Aan het slot werd ze door schuttersgilde St. Switbertus met een vaandelhulde geëerd als geestelijk adviseur. In die functie was ze betrokken bij de Lichtenvoordse kermis. (Foto's: E. Zuurbier)

Eveline Zuurbier
Meer berichten