Vervolg succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen Oost-Achterhoek

Oost Gelre - Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2016 zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een pilot gestart. Deze is gericht op het verbeteren van psychosociale zorg aan kinderen. Alle vier gemeenten zijn voornemens de pilot de komende drie jaar een vervolg te geven. Het college van B&W in Oost Gelre heeft dit besluit al genomen.

Wethouder Jos Hoenderboom: "Deze pilot is een heel mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking van de vier gemeenten en de huisartsenpraktijken. Hierdoor kunnen we problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk signaleren, hulp bieden in de huisartsenpraktijk en waar nodig gericht doorverwijzen naar specialistische zorg.

Meer berichten