De omgeving van 't Silder waar twee megastallen zullen verrijzen. (Foto: Eveline Zuurbier)
De omgeving van 't Silder waar twee megastallen zullen verrijzen. (Foto: Eveline Zuurbier) (Foto: Eveline Zuurbier)

Kan het college van B&W nog megastallen weren?

De onderzoeken die moesten worden uitgevoerd naar aanleiding van de mogelijke nieuwvestiging van twee intensieve veehouderijen in 't Silder bij Zieuwent-Harreveld- Mariënvelde zijn afgerond. Voordat het college een besluit neemt worden de initiatiefnemers van de twee nieuwvestigingen nog uitgenodigd voor een gesprek met het college.

(Door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Op zich is de vestiging van nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij al enige tijd niet meer mogelijk in Oost Gelre. Maar deze twee bedrijven in Harreveld zijn al in 2011 met de procedure begonnen. Daardoor kunnen ze gebruik maken van het overgangsrecht.

Op 7 maart 2017 waren de megastallen al onderwerp van discussie in de raad. Een motie van OOG om de bedrijven niet toe te staan werd toen verworpen. Uitkomst van het overleg was dat het college de procedure voortzet, maar wel goed in beeld brengt wat de mogelijkheden en consequenties van besluitvorming voor of tegen deze vestigingen zijn.

Voor beide gold dat er nog twee onderzoeken gedaan moesten worden: een verkeersonderzoek en een onderzoek van de GGD naar de gezondheidsaspecten. Nu de onderzoeken zijn afgerond en de resultaten bekend zijn, kan het college een besluit nemen. Vóórdat het college dit besluit neemt worden de initiatiefnemers nog uitgenodigd voor een gesprek met het college van B&W.

Meer berichten