Foto: PR

Energieneutrale wijk locatie Oldenhuis Groenlo

Groenlo - Oldenhuis Ontwikkeling BV en de gemeente Oost Gelre hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van de locatie Oldenhuis in Groenlo. Wethouder Vincent van Uem is verheugd dat goed overleg heeft geleid tot een forse reductie van het aantal woningen én tot een kwalitatief hoogwaardige wijk. "We zijn samen uitgekomen op 37 woningen, die geen gasaansluiting meer hebben en ook nog eens energieneutraal zijn."

Oldenhuis was in vroeger jaren een meubelfabriek. De locatie was in beeld voor de bouw van tussen de 70 en 80 woningen. Inmiddels zijn er regionale afspraken gemaakt over reductie van het aantal te bouwen woningen. Wethouder van Uem hierover: "In principe stond ook de locatie Oldenhuis op rood, dus liever niet meer bouwen. Maar we zijn wel steeds in gesprek gebleven om tot goede oplossingen te komen. Dat is een groot compliment aan de ontwikkelaar. Het is mooi dat we vanuit goed overleg tot deze mooie invulling gekomen zijn."

Gevarieerd woningaanbod
Oost Gelre mag volgens de huidige afspraken nog zo'n 260 woningen bouwen. Er is vraag naar betaalbare woningen, levensloop bestendige woningen en bijzondere woonvormen. Volgens wethouder van Uem sluiten de plannen van de locatie Oldenhuis daar goed bij aan. "Het wordt een gevarieerd aanbod van welstandsvrije woningen voor starters, senioren en gezinnen. Maar ook voor mensen met een zorgvraag. En er is ruimte voor landgoedkavels, die onderscheidend zijn voor Groenlo. Het is een plan met veel kwaliteit en sluit helemaal aan bij de Woonvisie Oost Gelre."

Duurzaam in alle opzichten
Er lig nu een eerste visie van het plan. Het wordt in twee fases ontwikkeld. In 2019 wordt gestart met de eerste 14-16 woningen. De tweede fase volgt op een later moment, mede afhankelijk van de behoefte. De plannen worden in overleg met alle betrokkenen uitgewerkt door de initiatiefnemer Oldenhuis Ontwikkeling BV. Dus zowel met potentiële gegadigden als met de buurt en directe omgeving. Wethouder van Uem: "Het is mooi plan. Een kwalitatief hoogwaardige wijk. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk ingepast. De energie komt van een eigen weide met zonnepanelen. En het wordt een gasloze wijk. In alle opzichten een duurzaam plan waar we erg bij mee zijn."

Raadsbesluit
Het college legt de plannen nu voor aan de raad ter besluitvorming. Op 20 februari is de behandeling in de commissie, op 6 maart neemt de raad een besluit.

Meer berichten