Een avond over het wars zijn van pubers bij Marianum met wethouder Hoenderboom. Foto: Eveline Zuurbier
Een avond over het wars zijn van pubers bij Marianum met wethouder Hoenderboom. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Pilot jeugdhulp- verlener bij huisarts doorgezet

Sinds 2016 heeft één huisartsenpraktijk per gemeente in de Oost-Achterhoek een jeugdhulpverlener in huis waar jeugdigen en ouders direct terecht kunnen voor hulp bij lichte psychosociale problemen of lichte psychische klachten. In de meeste gevallen hoeft er niet worden doorverwezen en de patiënt op zich is veel beter af.

OOST GELRE - Het initiatief is ontstaan door de veranderde wetgeving. Doordat de jeugdzorg in 2015 van de rijksoverheid overgeheveld is naar de gemeenten hebben zij er een grote verantwoordelijkheid erbij, zegt wethouder Hoenderboom. De zorg moest dichterbij gebracht worden en dat is in deze pilot bereikt. "We streven ernaar dat de zorg voor onze jeugd goed is geregeld. Op deze manier weten we van elkaar wat er speelt en wat er thuis speelt of op school. De gemeente werkt samen met huisartsen en er lopen goede contacten met het onderwijs. We kunnen zo vroegtijdig problemen signaleren en hulp bieden. En we weten van elkaar wie wat doet."

Directe verbinding
"De belangrijkste plekken waar ouders van kinderen met problemen zich melden zijn de school en de huisarts. Oost Gelre heeft via het Ondersteuningsteam Achterhoek Oost al een directe verbinding met de scholen. In deze pilot hebben we ook de verbinding met de huisartsen gelegd. Zo kunnen we onze kinderen en jongeren snel en goed helpen", aldus wethouder Hoenderboom.

De pilot is gestart met drie andere gemeenten. Winterswijk, Berkelland en Aalten en zij hebben met elk een huisartsenpraktijk met een jeugdhulpverlener binnen de gemeentegrenzen deelgenomen. Over de schouders is meegekeken door een onderzoeksbureau dat kijkt naar protocollen en of deze gevolgd worden. De afgelopen drie jaar zijn succesvol geweest. Huisarts Jaap Brenninkmeijer: "Het is veel laagdrempeliger en we kunnen veel sneller helpen. Daarvoor werd 90 procent van deze gevallen doorverwezen naar GGZ, nu kunnen wij ze helpen."

Heel tevreden
In de afgelopen twee jaar zijn 142 kinderen door de vier huisartsen gezien in de Oost-Achterhoek. In 99 gevallen zijn ze geholpen door de jeugdhulpverlener c.q. praktijkondersteuner. Brenninkmeijer: "Vaak na drie tot vier gesprekken zijn deze jeugdigen geholpen. Een vervolg is niet meer nodig. Deze manier is veel goedkoper en ouders hoeven niet te wachten en langdurige trajecten in met hun kind. Het is de huisarts die de gezinnen veel beter kent."
Voorkomende problemen zijn spanningen in het gezin. Buikpijn bij een kind, identiteitsvraagstukken, verslaving in het gezin en ADHD, aldus de huisarts. "Jongeren en ouders zijn heel tevreden. Een 8,9 is het gemiddelde gegeven cijfer voor deze aanpak."

Uitbreiden
Op dit moment zijn er vier praktijkondersteuners Jeugd werkzaam bij vier huisartsenpraktijken (één in elke gemeente). Wethouder Jos Hoenderboom: "We willen het aantal deelnemende huisartsenpraktijken uitbreiden. We verwachten in 2018 uit te kunnen breiden met twee praktijken per gemeente. Het uiteindelijke doel is om met alle praktijken de verbinding met een praktijkondersteuner Jeugd te leggen. Sander Jentink van de gemeente Oost Gelre: "We moeten nog veel ervaring op doen voor een volgende fase en voor een definitieve vorm. Wat we constateerden is dat heel veel jongeren geholpen zijn bij laagdrempelige hulp."

Meer berichten