Drukbezochte jaarvergadering van Lievelds Belang.
Drukbezochte jaarvergadering van Lievelds Belang. (Foto: PR)

Dorpsplan Lievelde vooral dynamisch document

Op 26 maart tijdens de jaarvergadering van Lievelds Belang in het Bernard Vos Clubhuus is het Dorpsplan Lievelde gepresenteerd. Sinds september 2017 is een werkgroep van 12 inwoners bezig geweest met de behoeftes, wensen, kansen en toekomstplannen voor Lievelde van 2018 t/m 2025. Negen verschillende thema's zijn hierbij uitgebreid aan bod gekomen. De besproken thema's zijn onderwijs, wonen, toerisme en recreatie, landschap en dorpsinrichting, zorg en welzijn, sport en verenigingsleven, voorzieningen, ondernemen en veiligheid en het voormalig Vionterrein.

LIEVELDE - Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de inwoners met de plannen mee te laten denken. Er zijn twee specifieke bewonersavonden georganiseerd voor ouderen en voor jongeren. Daarnaast is er in november een algemene bewonersavond gehouden waarop alle inwoners konden meedenken over de toekomst van Lievelde. Bij dit proces is de werkgroep ondersteund door de Leefbaarheidsalliantie van Provincie Gelderland. Zij ondersteunen projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. In dit geval met procesondersteuning en het schrijven van teksten voor het dorpsplan.

Om de thema's concreet te maken zijn deze in het dorpsplan ondergebracht in verschillende karakteristieke plekken in Lievelde. Elk karakteristiek van Lievelde is terug te vinden op de kaart en staaat aan de achterkant van de kaart beschreven. Er zijn verschillende ideeën genoemd voor de toekomst, die mogelijk bijdragen aan een leefbaar Lievelde. Bij elk karakteristiek staan deze kansen genoemd. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda opgezet, hierin staan de kansen die als eerste opgepakt worden.

Twee manieren

Het unieke aan dit dorpsplan is dat het een kort, bondig en vooral dynamisch document is geworden, dat op twee manieren is uitgebracht. Ten eerste als een kaart van Lievelde, uit te vouwen op A1 formaat, met op de voorkant de plattegrond van Lievelde waarin de karakteristieken weergegeven zijn. Op de achterkant staan van alle karakteristieken haar kracht, behoeften, wensen en kansen voor de toekomst.

Daarnaast is er een website www.dorpsplanlievelde.nl gebouwd. Op deze site kan in de plattegrond van Lievelde op een karakteristiek geklikt worden, waarna deze verder uitgelicht wordt. Ook wordt er op de site een uitvoeringsagenda bijgehouden, waarin te zien is wanneer er welke kansen uitgevoerd zullen worden. Deze website zal continue up tot date gehouden worden, zodat er een dynamisch dorpsplan gevormd wordt, dat ten aller tijden aangepast kan worden aan de ontwikkelingen en uitdagingen waar we als dorp in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Meer berichten