Burgemeester Bronsvoort maakt op de verkiezingsavond de uitslag van de laatste drie stembureaus in Lichtenvoorde bekend. (archieffoto)
Burgemeester Bronsvoort maakt op de verkiezingsavond de uitslag van de laatste drie stembureaus in Lichtenvoorde bekend. (archieffoto)

CDA en VVD praten verder over nieuw coalitieprogramma Oost Gelre

Oost Gelre - Afgelopen week hebben Niek Bragt en Jos Hoenderboom namens het CDA met alle partijen in de raad verkennende gesprekken gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden.
De uitkomsten van deze gesprekken zijn besproken binnen de CDA-fractie en bestuur.

''Wij zijn tot het besluit gekomen dat gelet op de programmatische overeenkomsten en op het wederzijdse vertrouwen in een goede samenwerking, in eerste instantie gesproken gaat worden met de VVD om tot een coalitieakkoord te komen.
De verkennende gesprekken met PvdA, D66, NL en OOG zijn open en constructief verlopen waarbij goed naar elkaar is geluisterd. Er zijn veel goede ideeën aangedragen die waar mogelijk meegenomen kunnen worden bij de totstandkoming van een nieuw coalitieprogramma.
In de verdere besprekingen zullen we blijven streven naar een coalitieprogramma dat op een zo breed mogelijke steun kan rekenen en waarin naast de coalitie ook andere partijen zich in kunnen herkennen'', aldus Bragt en Hoenderboom.
De formerende gesprekken tussen het CDA en de VVD zullen de komende week opgestart worden.

Meer berichten