Over het nieuw voorgedragen college wordt gestemd in Oost Gelre.
Over het nieuw voorgedragen college wordt gestemd in Oost Gelre. (Foto: Eveline Zuurbier)

Nieuw coalitieakkoord niet breed gedragen

Op de Nieuwe Liberalen na kan de oppositie niet achter het nieuw gesloten coalitieakkoord van CDA en VVD staan. Zij missen de uitgestoken hand en vinden het akkoord weinig sociaal.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Er waren op de raadsavond weinig lovende woorden voor de coalitie en het opgestelde coalitieakkoord dat CDA en VVD als een 'coalitieprogramma' door het leven willen laten gaan. Bijna twee maanden na de verkiezingen gaat een nieuwe coalitie aan de slag. PvdA-voorman Richard Klein Tank, noemde het coalitieakkoord een bureaucratisch beleidsstuk dat uitgaat van een hardvochtigheid om fraude en misstanden in de bijstand aan te pakken in plaats van dat er echt wordt gekeken naar de problemen. "Wij willen samenwerken en een constructieve inbreng hebben, maar missen de uitgestoken hand."

In die woorden omschreef ook raadslid Ronald Willering (OOG) het coalitieakkoord; een papieren tijger met weinig concrete zaken dat naïviteit uitstraalt met het idee dat ondernemers wet- en regelgeving wel te kunnen omzeilen? Volgens D66-fractievoorzitter Jerry van der Meulen begonnen de onderhandelingen in de week na de verkiezingen naar alle tevredenheid. Er werd geluisterd. Een week later kregen we te horen dat er gekozen is voor de VVD, maar we moeten nog horen waarom D66 is afgevallen. Het besluit was al ruimschoots vóór de verkiezingen gevallen." Van der Meulen liep het coalitieakkoord, punt voor punt af en zei dat zijn lijst met kritiek nog veel langer had kunnen zijn.

De Nieuwe Liberalen herkenden zich beter in het akkoord. Gerard Klein Gunnewiek: "Jammer dat er geen eenheid is in de raad en dat er maar 13 raadsleden voor zijn en de rest (8) tegen. Als je wil samenwerken in de Achterhoek zou je dit moeten steunen. Klein Gunnewiek doelde op de woningbouwafspraken. Oost Gelre is het oneens met de prognose die de provincie hanteert en ziet de demografische getallen graag gecorrigeerd.

Meer berichten