Het nieuwe college. Vlnr: Bart Porskanp (VVD), Jos Hoenderboom (CDA), Marieke Frank (CDA), Karel Bonsen (VVD) en burgemeester Annette Bronsvoort.
Het nieuwe college. Vlnr: Bart Porskanp (VVD), Jos Hoenderboom (CDA), Marieke Frank (CDA), Karel Bonsen (VVD) en burgemeester Annette Bronsvoort. (Foto: Eveline Zuurbier)

Volledige raad schaart zich achter wethouders

In de afgelopen week is een nieuw college geïnstalleerd. Daar ging na het voorstellen van de vier kandidaat bestuurders een stemming aan vooraf. Het college wordt gevormd door Jos Hoenderboom (CDA), Marieke Frank (CDA) en twee nieuwe gezichten uit coalitiepartner VVD, Bart Porskamp en Karel Bonsen, met de volledige instemming van de raad.

OOST GELRE - De CDA-wethouders gaan op herhaling. Nieuw zijn de gezichten van de VVD-wethouders. In totaal waren er 20 van de 21 raadsleden aanwezig die geen enkel beletsel zagen in de benoembaarheid. Het was voor het eerst dat kandidaat wethouders werden doorgelicht op hun integriteit. Daarvoor was een nieuwe commissie 'benoembaarheid wethouders' ingesteld.

Behalve het doornemen van de geloofsbrieven, was er een extern bureau (Governance & Integrity Ned.) gevraagd, gesprekken te voeren met de aanstaande wethouders. "In het daglicht van integriteit dat een grote discussie is, en is er gekeken naar financiële belangen", lichtte de nestor van de raad, Richard Klein Tank de bevindingen toe.

Niet alle wethouders kwamen er brandschoon uit. Wethouder Frank kreeg de aantekening haar niet verantwoordelijk te maken voor de portefeuille 'recreatie en toerisme' omdat haar man een toeristisch bedrijf heeft in Groenlo.In de afgelopen vier jaar had Frank die portefeuille ook onder haar hoede.

Meer berichten