Een eigen stekkie in het veen

Zaterdag 26 mei was het eindelijk weer tijd om met de juniorclub van de vriendenclub van de Stichting Marke Vragender Veen de natuur in te trekken. Met meer dan 60 kinderen een een hoop vrijwilligers trokken wij het veen in waar wij nu onze eigen plek in de bufferzone in gebruik genomen hebben.

(door Maria Neumann)

Deze stek hebben wij ons meteen eigen gemaakt door er, eigenlijk wel heel typisch, een hekje van wilgentwijgen rondom te bouwen. Bij onze volgende activiteit in het najaar gaan wij nog een heuse wilgentent bouwen, waarin wij met z‘n allen op boomstammetjes kunnen zitten en de volgende avonturen kunnen bespreken. Tevens zal dit plekje ook van de Vaene(k)wakers van de Antoniusschool in Vragender zijn die ook geregeld het veen intrekken voor praktijkonderwijs. Door kinderen al op jonge leeftijd op een speelse manier kennis te laten maken met ons mooie veen, hopen wij dat een aantal van hen zich in de toekomst wil gaan inzetten voor het behoud van een uniek stuk levend hoogveen.

Terwijl een afwisselende groep hard aan het werk was met het opzetten en vlechten van het wilgenhekje, vertrok een andere groep richting de kikkerpoel om te kijken of er nog kikkers of kamsalamanders te zien waren. Kikkers en kikkervisjes waren er volop te vinden. Het grote insectenhotel wat wij afgelopen najaar in de buurt van de kikkerpoel geplaatst hebben, is voor een gedeelte ook al bewoond door bijen. Het is mooi om te zien dat de insecten deze schuilplek weten te vinden. Weer een andere groep kon even lekker aan de knutsel onder een opgezet zeil, om even voor de zon te schuilen, want het was een hele hete middag.

Speciaal om die reden zorgden ook wat met water gevulde opgezette badjes voor extra verkoeling en vooral heel veel plezier bij de kinderen. Het was een geslaagde middag voor iedereen en het bestuur van de vriendenclub verheugd zich nu al op de volgende middag in het veen met de juniorclub.

Meer berichten