Harreveld zoals je vanaf de N18 het dorp inrijdt. Foto: Eveline Zuurbier
Harreveld zoals je vanaf de N18 het dorp inrijdt. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zurubier)

Harreveld vindt nieuwe draai in pilot wonen

Eveline Zuurbier

'Hoe zorgen we dat iedereen goed kan wonen in Harreveld, nu en in de toekomst?' Om op die vraag antwoorden te vinden is het dorp afgelopen week een pilot gestart naar het voorbeeld van Beltrum in Berkelland. Met de hulp van een Gronings bureau worden het komend half jaar onderzocht hoe de woon- en leefbehoeften er echt uitzien. "Die is in elke kern anders", benadrukte wethouder Bart Porskamp bij aanvang. In een vol dorpshuis 't Kempken werden de eerste kaarten op de tafels uitgespreid.

HARREVELD - Het begon allemaal met een appje dat de vraag naar wonen in Harreveld moest aantonen. "De gemeente wilde 'namen en rugnummers' hebben toen we woonbehoeften aankaarten", zegt Rob Overbekking van Dorpsbelangen Harreveld. Op de avond van het verstuurde appje, kregen we de namen van 34 jongeren op de app. Deze jongeren geven aan het liefst in Harreveld blijven wonen en dan heb ik het nog niet over de ouderen die dat wensen. Ook daar zien we behoeften naar beschermd wonen."
Er wordt nu een enquete uitgezet en samen met gemeente Oost Gelre, woningcorporatie Pro Wonen en de in Harreveld actieve projectgroep 'Samen op Harreveld' worden gesprekken aangegaan met Harrevelders die goede ideeën hebben. 'Hoe actiever het dorp des te vollediger het beeld', is het adagium. Dan kan er ook gezorgd worden voor woningen voor jongeren en ouderen in Harreveld.
De projectgroep constateerde dat ouderen hun huis niet te koop durven zetten omdat er geen seniorenwoningen in het dorp beschikbaar zijn. Dit werd in het volle 't Kempken meerdere malen nog eens opgemerkt. Behalve de doorstroming wil Harreveld ook kijken naar mogelijkheden om gedateerde woningen te renoveren. De ervaring van het Groningse onderzoeksbureau KAW is dat jongeren oudere huizen wel willen kopen en opknappen, maar daarvoor dikwijls geen financiering krijgen bij de bank. Doordat ze door zo'n project in beeld komen, kon er bijvoorbeeld in Beltrum met hulp een startersleningen verkregen worden.

Regio vol uitdagingen

Het rijk en de provincie hebben de Achterhoek aangemerkt als krimpregio. Wethouder Bart Porskamp spreekt liever over een regio vol uitdagingen. "Wij komen niet direct voor nieuwe woningen in aanmerking. De opgewaardeerde N18 is de economische as voor de Achterhoek en die loopt door Oost Gelre. Het is belangrijk de kernen actief te houden en dan hebben we een betere onderhandelingspositie."

De uitstroom van jongeren en ouderen is de grootste bedreiging voor de leefbaarheid in met name de kleinere kernen. Wanneer ouderen aangewezen zijn op zorg, zijn ze genoodzaakt om naar Lichtenvoorde te verhuizen, terwijl ze liever in hun eigen omgeving willen wonen, weet de projectgroep. "Horizon midden in het dorp schrikt toch altijd af", stelt Overbekking. "We kunnen dat tot een woon/zorg complex ombouwen."

De jongeren wensen een supermarkt, een bakker en een tweede café en nemen een voorsprong op de sportvoorzieningen. Harreveld heeft het plan om de voetbal- en de tennisvelden te verplaatsen naar de andere kant van de weg, bij dorpshuis 't Kempken. Dan herhaalt de geschiedenis zich. Voor de derde keer worden dan de sportvelden verplaatst ten gunste van woningbouw en dat de sport op deze manier met vrijwilligers gemakkelijker te regelen is. Harreveld moet zelf aangeven wat nodig is.

Op de startbijeenkomst van 29 mei werd het project uitgelegd en meningen gehoord. Er volgt een enquête voor inwoners vanaf 18 jaar en ook voor terugkeerders. De uitslag van de enquête is half juni bekend waarna tot eind juli de gesprekken met de inwoners plaatsvinden. Na de zomervakantie worden de uitkomsten gepresenteerd.

Eveline Zuurbier
Meer berichten