De windmolens bij de Vennebulten.
De windmolens bij de Vennebulten. (Foto: Eveline Zurubier)

Oost Gelre gaat eerste grote stap zetten: 2 windmolens, 14 ha zonnevelden

Als Oost Gelre en de Achterhoek in 2030 energieneutraal willen zijn, moeten er grote stappen worden gezet. De eerste stap voor Oost Gelre zou moeten bestaan uit 2 windmolens, 14 hectare zonnevelden en 960 woningen van energielabel C-plus naar A brengen of in een overeenkomstige verhouding. En dan zijn we er met deze aantallen grootschalige duurzame energiebronnen nog lang niet.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - De stap zou tot aan 2030 menigmaal op herhaling moeten, tenzij verbeterde technieken dit inhalen. Donderdagavond was de tweede van de drie bijeenkomsten voor inwoners met duurzame gedachtes die moeten leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad. Wethouder Bart Porskamp: "In het najaar moeten we op tafel hebben hoe we de grootschalige energie-opwek aanpakken. Je kunt er niet mee eens zijn, maar we moeten eraan."

De opgave voor alle burgers is groot wanneer je beseft dat duurzame energie-opwekking marginaal aan terrein wint: slechts 0,6 procent in het afgelopen jaar. We wekken nu in totaal 6,7 procent duurzame energie op en dat moet over twaalf jaar dus 100 procent zijn. Veel te weinig dus. En om nu aan de zijlijn te blijven wachten op verbeterde technieken is geen optie. Er zijn nu investeringen nodig om die te kunnen doorontwikkelen. "Het is niet de bedoeling dat we de hele opgave er in twee jaar tijd doorheen persen."

Aan tafels gingen belangstellenden in discussie, voor en tegens werden tegenover elkaar afgewogen en niet zonder resultaat. In de voorafgaande uitleg op de avond bestaat geen optie om grote windturbines in het westen te plaatsen omdat daar meer wind is. Zuid- en Noord-Holland zijn veel dichter bevolkt dan onze provincie. Ze hebben de Noordzee erbij nodig om aan de opgave voor het klimaat(akkoord) en het verduurzamen van energie te voldoen. We moeten ons energieprobleem dus helemaal zelf oplossen.

Menukaart
Zo zou er een menukaart voor de plaatsing van een windmolenpark moeten komen, waarmee je de financiële revenuen ontvangt die bijvoorbeeld in de leefbaarheid van een wijk of meerdere dorpen worden geïnvesteerd. Windturbines leveren de grootste hoeveelheid megaWatt uur per jaar op. De bioraffinage van Waterstromen aan de Boschlaan heeft hetzelfde vermogen als één windmolen van Hagenwind bij Flierbeek, maar levert de helft aan megaWatt uur. Als Groningen ophoudt met de gasproductie kunnen we het netwerk aan pijpleidingen benutten voor biogas. "We hebben het beste en meest uitgebreide aardgasnetwerk van de wereld", aldus een argument. Op de erven van agrariërs die gestopt zijn, kunnen zonne-erven een plattelandsprobleem oplossen en daarbij wordt 'ons' energieprobleem ook opgelost.

De buurt van 't Silder waar tot voor kort nog tweemegastallen gepland stonden, is ook naar de avond gekomen. Ze onderzoekt alternatieven, een verdienmodel en hebben belangstelling voor windmolens. Een groepje bewoners van appartementencomplex Van Basten Batenburg hebben de intentie voor een gezamenlijk zonnedak, maar de volledige medewerking van alle bewoners hebben ze nog niet.

A-label
Om in 2030 Oost Gelre energieneutraal te hebben, zullen alle huizen het A-label moeten hebben; dienen alle bedrijven besparingen door te voeren, zijn er voor ons totale energieverbruik 16 windmolens, 50 ha zonnevelden nodig en biomassa om het consequent leveren van energie te kunnen sturen.

De eerste bijeenkomst was op 14 mei bij 't Zwaantje in Lichtenvoorde; op 31 mei bij de Mattelier in Groenlo en op 5 juli worden op de laatste bijeenkomst voor inwoners de resultaten gepresenteerd. De grootschalige duurzame energieopwek zal voortkomen uit windturbines, zonnedaken en zonnevelden, uit biomassa en energiebesparing bij huizen en bedrijven.

Meer berichten

Shopbox