Crematorium Slangenburg heet na verbouwing yardenhuis Achterhoek

Doetinchem – Crematorium Slangenburg is na een grondige verbouwing omgedoopt tot yardenhuis en gaat verder onder de naam yardenhuis Achterhoek. Met de naamswijziging en verbouwing volgens het Feeling Environment concept, krijgt het gebouw een ruimere functie dan het eerder had. Zo zijn mensen in het nieuwe yardenhuis welkom voor een persoonlijk afscheid, om te herinneren of lotgenoten te ontmoeten. Ook kunnen buurtgenoten er lezingen en voorstellingen bijwonen. Yarden nodigt geïnteresseerden uit voor het open huis op zondag 17 juni aanstaande.

Het Feeling Environment concept gaat uit van een optimale vormgeving en inrichting waarmee vrijwel iedereen een aangename sfeer ervaart. Kleuren, geuren, materialen, geluiden en beelden sluiten daarbij aan op de emoties van de bezoekers. Ook het vernieuwde yardenhuis is ingericht volgens dit concept. In 1988 werd het gebouw ontworpen en na de verbouwing is het weer klaar voor de toekomst. Het open huis op 17 juni staat symbool voor de (her)opening van yardenhuis Achterhoek.

Afscheid nemen, herinneren en samen komen
Uit de Yarden Afscheidsmonitor1 blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats in de buurt. 55% van de ondervraagden gaf aan hier graag nieuwe mensen te willen ontmoeten en/of samen met anderen activiteiten te ondernemen (53%). 32% geeft aan hier herinneringen te willen ophalen aan overleden dierbaren. Echter in veel gebieden ontbreekt een dergelijke plek met een buurthuisfunctie. Annemieke Stulp, locatiemanager yardenhuis Achterhoek licht toe: "Met het yardenhuis bieden we de inwoners uit de Achterhoek meer dan een plek om afscheid te nemen van een dierbare. In het yardenhuis brengen we mensen bij elkaar om samen te herinneren, bijvoorbeeld tijdens de Herinneringsweken, om lotgenoten te ontmoeten of om een mooie voorstelling bij te wonen."

Open huis
Yardenhuis Achterhoek organiseert op zondag 17 juni vanaf 11.00 tot 15.00 uur een open huis. Iedereen is welkom om kosteloos een kijkje voor en achter de schermen te komen nemen en te genieten van live pianomuziek verzorgd door Derk-Jan Terpstra. Het programma is ingericht om de dood bespreekbaar te maken. Annemieke Stulp: "Als je weet hoe een crematorium er van binnen uitziet, maakt dat het ook makkelijker om hierover met je omgeving in gesprek te gaan. We horen bij dergelijke open dagen heel vaak dat men positief verrast is over de inrichting van onze locaties, en dat is precies de reden waarom we dit organiseren."
Bezoekadres: Nutselaer 4, 7004 HJ Doetinchem.

Meer berichten