AVOG's Crash Museum open op zondagen in juli en augustus

Lievelde - Sinds de opening van ons museum in april 1981 is het AVOG's Crash Museum in Lievelde altijd geopend op de eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. De laatste jaren bleek er echter tijdens de zomermaanden veel belangstelling te bestaan onder toeristen die in de Achterhoek hun vakantie vierden om ook tijdens andere dagen ons museum te bezoeken.

Daarom heeft ons bestuur besloten met ingang van 2015 en volgende jaren de openstelling naast de gebruikelijke eerste zondagen van de maand de openstelling uit te bereiden met alle zondagmiddagen tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dat betekent dat het museum open is op de zondagen in juli en augustus van 13.00 tot 17.00 uur en daarna weer gewoon op 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.

In het museum is de eigen DVD-productie 'De Luchtoorlog herleeft' te zien die in het kort de geschiedenis van de Luchtoorlog 1940-1945 boven de Achterhoek weergeeft, een geschiedenis die gaat over de heroïsche strijd in de lucht tussen de Geallieerden en de Duitse bezetters.
Ook hebben wij sinds mei 2016 een groot overzichtsbord van alle vliegtuigcrashes die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek plaats vonden.
Deze extra openstellingsmiddagen zijn behalve voor in de Achterhoek verblijvende toeristen vanzelfsprekend ook bedoeld voor alle overige belangstellenden uit binnen- en buitenland.
De toegangsprijzen bedragen 1,50 euro voor kinderen tot 12 jaar en 3 euro voor volwassenen. Groepen van meer dan 10 personen krijgen korting.
Voor meer Info: www.crashmuseum.nl

Meer berichten