De plek waar Vincent Hulshof en zijn broer Jos een zonnepark willen realiseren. Foto: Eveline Zuurbier
De plek waar Vincent Hulshof en zijn broer Jos een zonnepark willen realiseren. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Een zonnepark of een grotere stal met zeugen

Eveline Zuurbier

De broers Vincent en Jos Hulshof willen bij hun boerderij een aan de Nieuwendijk-Stikkemaatsdijk-Berkendijk een zonnepark aanleggen. Het gaat in totaal om tien hectare zonnepanelen in het Lieveldse buitengebied in ruil voor fikse uitbreiding van hun varkensbedrijf van 450 naar 900 zeugen. Het college van B en W staat dat in de eerste plaats niet toe: geen landbouwgrond opofferen voor hectares vol zonnepanelen. De toepassing van de nieuwe Omgevingswet moet soelaas bieden.


OOST GELRE - "Een investeerder zocht landbouwgrond en daarop hebben wij gereageerd", verhaalt Vincent Hulshof. "We kwamen erachter dat de Achterhoek daar nog geen beleid voor heeft. Het vorige college gaf goedkeuring om ermee verder te gaan. Het nieuwe college kijkt daar anders naar." Beide agrariërs hebben geen opvolging klaarstaan en in de huidige omvang wordt het moeilijker om met bedrijf verder te gaan. "We moeten ons bedrijf dubbel zo groot maken of een andere manier zoeken."

Wethouder Frank: "Er was in principe een akkoord en voor de vergunningaanvraag willen we het initiatief koppelen aan de nieuwe Omgevingsvergunning. Zij dienen zelf te overleggen met de buurt en rekening te houden met hun inbreng voor de landschappelijke inpassing." Twee weken geleden is de buurt bijeen geweest en zij hebben over het algemeen positief gereageerd. Hulshof is voornemens een informatieavond in het Bernard Vos Clubhuus te organiseren. De zonneakker levert het veelvoudige aan energie dan de windmolens van Hagenwind. "We besparen 3,5 miljoen kilo CO2 uitstoot", aldus Hulshof.
Indien Hulshof de omgeving achter zich heeft staan wil hij een energiecoöperatie oprichten zodat de opgewekte energie ook in het gebied blijft. "We liggen dicht tegen het industriegebied (N18) van Lichtenvoorde aan dat het kan gebruiken."

De broers nemen een landschapsarchitect in de armen. Binnenkort volgt een overleg met het Gelders Genootschap en LTO. Het standpunt van LTO is geen landbouwgrond opofferen voor zonneakkers.

Eveline Zuurbier
Meer berichten