Loge 'De Achterhoek'
Loge 'De Achterhoek' (Foto: Stef Geenen)

Open avond Vrijmetselaarsloge Winterswijk

In bijna alle landen van de wereld zijn vrijmetselaarsloges, maar er zijn ook landen waar het verboden is. Daar wordt Vrijmetselarij als gevaarlijk beschouwd vanwege het feit dat “ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken” niet strookt met de staatsideologie. Tijdens de tweede wereldoorlog stond het nazibewind deze vrijdenkerij natuurlijk ook niet toe.

Ieder land heeft zo de eigen manier om het gedachtegoed van de Vrijmetselarij vorm te geven. Maar de uitgangspunten zijn overal hetzelfde: geen dogma’s, luisteren naar elkaar zonder te veroordelen, zoeken naar dat wat verbindt en beter mens worden. Symbolen en rituelen zijn daarbij erg belangrijk, omdat die de geest vrij laten.

Logelid Stef Geenen zal op de open avond ingaan op het wereldwijde karakter van Vrijmetselarij en de verschillende vormen ervan uit de doeken doen. We verwachten een uitgebreide gedachtewisseling, zodat het duidelijk zal worden wat ons vrijmetselaren bezielt.

U bent van harte welkom, woensdag 17 oktober 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in Loge ‘De Achterhoek’, Jeugdkerkstraat 6. De toegang is gratis.

logedeachterhoek.nl

Meer berichten