Foto:pr
Foto:pr (Foto: Pr)

Oost Gelre wil van asbestdaken af: de Asbesttrein start

Eveline Zuurbier

Beleid om asbestdaken te verwijderen heeft gemeente Oost Gelre nog niet. 'Er is nog niks om dat te stimuleren of boeren met hulp te ondersteunen. Vanwege de urgentie was wethouder van milieu Bart Porskamp maandagavond aanwezig bij de eerste informatieavond over de Asbesttrein in Vragender. In het buitengebied in Oost Gelre ligt nog 2872 daken met een oppervlakte van 728.360 m2. Een enorme klus waar we niet mee kunnen wachten om de klus voor 1 januari 2024 te klaren, aldus de gemeente.

OOST GELRE - 'De Asbesttrein' is een samenwerking van achter elkaar aan werkende bedrijven, te beginnen met adviseurs aan de keukentafel die bij een offertetraject voor een inventarisatierapport en vervolgens de melding bij de gemeente. Daarna gaan uitvoerders aan de slag en zal de klus afgesloten worden met de controle van een asbestvrije oplevering en nazorg. Door deze manier van werken zit er een versnelling in het proces voor de verwijdering van de daken. De (boeren)bedrijven hebben er de voordelen van gemak en de kosten van. De opgave voor heel Oost Gelre is groot. Het betekent dat er vanaf nu 600 daken met asbest per jaar opgeruimd moeten worden. Vanaf 2024 is dakbedekking met asbest in Nederland bij wet verboden. Daarna is de gemeente verplicht om in te grijpen. Eigenaren van een asbestdak hebben vanaf dat moment een groot probleem als er brand uitbreekt om schade vergoed te krijgen. "Banken en verzekeraars voeren de druk op", zo lichtte Anton Legeland van de stichting Asbesttrein een volle zaal Overkamp voor.

Ruim 130 belangstellenden uit Vragender en Lievelde waren op de avond afgekomen. Ze waren door de gemeente uitgenodigd. De verwijdering van asbestdaken gaat tot nu toe nog veel te langzaam omdat het omslachtig en duur is. De rijkssubsidie waarvoor tot eind volgend jaar 75 miljoen euro in de pot zit is ongeveer uitgeput. "Op een subsidie hoeven we niet meer te rekenen", zegt Legeland met nadruk. "Facturen kunnen pas achteraf worden ingediend." Legeland verwacht niet dat er vanuit Den Haag nog een dergelijke aanjaagsubsidie komt. Maandagavond werd er daarom vooral gepleit om de asbestsanering te zien als een kans met meerdere opties. Deze zijn: vervangen door een zonnedak (LTO heeft de handen ineengeslagen met belegger Achmea); een zonne-erf (verkeert bij AGEM in een pilotfase); terugbouw of de mogelijkheid voor een functieverandering.

In veel gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat geeft vertragingen en extra onkosten. Vooral wanneer ook de bodem rondom de stallen vervuild is door regen en andere weersinvloeden waardoor stukjes asbestvezel op de grond drupt. 'Een dingetje' is dat twintig procent van de asbestdaken niet voorzien is van een dakgoot. Het met asbest verontreinigde hemelwater drupt op de bodem naast de stallen. De verontreinigde bodem dient dan ook te worden afgegraven. 

Eveline Zuurbier
Meer berichten