Spirituele film

De commissie Ontmoeting & Inspiratievan de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op maandag 12 november. Wij hopen u dit keer welkom te heten in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te Rekken.

Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna is er gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten.

De avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten. Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift.

Meer berichten