Foto: Eveline Zuurbier

Realiseren IEKC fors duurder

Wethouder Karel Bonsen van financiën ziet de toekomst van Oost Gelre net zo zonnig in als die van afgelopen zomer. Oost Gelre kan voldoende meegaan met de economische ontwikkelingen, maar kan niet aan alles meedoen. De begroting zit 'degelijk' in elkaar, is realistisch, we houden geen geld over en komen niets te kort. De gemeenteraad moet keuzes maken, begon Bonsen zijn presentatie over de begroting, maar liet tegelijkertijd zien dat hij het huishoudboekje ver te buiten ging betreft de IEKC school. Die 'academische' basisschool 'krijgen' we niet voor 8 miljoen: er is 11 miljoen euro nodig.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Van dat bedrag is de gemeenteraad geschrokken. In het allereerste voorstel ging het nog om zo'n 5-6 miljoen begrote euro's en dit voorjaar gaf de gemeenteraad - verkiezings/formatieperiode - aan ook 8 miljoen te willen geven wanneer die euro's duurzaam in de gebouwen werd geïnvesteerd. Nu de economie weer flink is aangetrokken en er overal bouwers worden gevraagd, kan de bouw niet meer voor dat bedrag. Bij nader inzien dienen vragen aan als: 'wat doen we met de vrijkomende oude schoolgebouwen', 'de inrichting van de wijken daar' en is de gehele infrastructuur rondom het nieuwe IEKC' nog niet financieel ingekleed.

Op de plaats van de huidige Ludgerusschool wil Oost Gelre investeren in een integraal educatief kindcentrum waar elk kind passend onderwijs krijgt op zijn of haar niveau. Het kind kan rekenen op een complete ondersteuning, tot aan een logopedist en een pedagoog aan toe. De Pastoor van Arsschool, de Jozefschool, Hamalandschool, de Ludgerusschool gaan het gebouw betrekken. Die schoolgebouwen zijn aan vernieuwing toe. Daarnaast zijn er nog meer onderwijspartijen uit de buurt betrokken met de bedoeling ook vakkundige onderwijsspecialisten in de regio te houden. Het IEKC-project is uniek in Nederland en Den Haag volgt de ontwikkelingen.

Volgens NLOG-fractievoorzitter Klein Gunnewiek is de raad nooit gevraagd over wat er gaat gebeuren met de vrijkomende gebouwen en zag het voorstel liever gespecificeerd. De andere fracties hadden moeite met de invulling van het educatieve deel. In principe gaat de raad niet over het onderwijs, maar alleen over het gebouw om onderwijs in te geven. De vorm van onderwijs vraagt een flexibele bouw. Daarnaast ziet de raad een onzekere toekomst en wilde niet zomaar 'een blanco cheque afgeven': het aantal kinderen neemt af en voor de scholen in het buitengebied dreigt in het algemeen sluiting. CDA wilde aanvankelijk niet over de 8 miljoen aan investering gaan. Dennis van Loon had het over 'innovatief aanbesteden', maar maakte niet duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Bonsen wist dit te ontzenuwen door te overtuigen dat het IEKC daarop juist een antwoord is.

Meer berichten