Door een gewijzigde opstelling in de samenwerking tussen de onderlinge scholen en de inzet van dorpsbelangenverenigingen, kunnen de scholen open blijven. (Foto: Eveline Zuurbier)
Door een gewijzigde opstelling in de samenwerking tussen de onderlinge scholen en de inzet van dorpsbelangenverenigingen, kunnen de scholen open blijven. (Foto: Eveline Zuurbier) (Foto: Eveline Zuurbier)

Goed nieuws: scholen kerkdorpen blijven open

De scholen in de kerkdorpen hoeven voorlopig niet dicht. Dat was de boodschap in een brief van de schoolbesturen van Paraatscholen aan ouders van de kinderen op die basisscholen. Vóór de kerstvakantie kregen de kinderen deze brief mee naar huis. Door een gewijzigde opstelling in de samenwerking tussen de onderlinge scholen en de inzet van dorpsbelangenverenigingen, kunnen de scholen open blijven.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - "Zolang de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft, het personeel het werk kan behappen, alles financieel goed houdbaar is en de scholen zich kunnen blijven ontwikkelen, zien wij geen noodzaak om een school te sluiten", zegt LiMa-bestuursvoorzitter Marjolein Wenting van Paraatscholen over de toekomst van de scholen in Oost Gelre.

"Ze hebben aangegeven bij bepaalde ontwikkelingen de school in hun dorp te ondersteunen. Weliswaar heeft dat gegeven niet iets met kwaliteit en onderwijs te maken, maar we kunnen juist met de dorpen en de ouders overleggen over hoe het met de kinderen op de school gaat. Continue communiceren we hierover." In de brief vermeldt schoolbestuur LiMa over de laatste ontwikkelingen. De Antoniusschool in Lievelde en Vragender hebben onder leiding van één schooldirecteur één visie en kunnen zo afzonderlijk van elkaar blijven bestaan. Beide scholen hoeven niet samen te gaan met respectievelijk de Regenboog en de Frans ten Bosch in Lichtenvoorde zoals dat eerder in het Masterplan stond beschreven.

Dit plan viel bij de dorpen verkeerd toen de gemeenteraad de onderwijsvisie behandelde met daarin de geopperde kansen voor een IEKC Dit is een school waar opvang, onderwijs en zorg voor leerlingen samenkomen. Vijf organisaties werken in het IEKC samen.
De dorpen zagen in deze vooringenomenheid de doodsteek voor de leefbaarheid. Na die bewogen raadsavond zijn de dorpen met LiMa gaan praten en sindsdien houden ze elkaar op de hoogte zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Meer berichten