Burgemeester Annette Bronsvoort ging zelf op pad om jongeren te vragen of ze geïnteresseerd zijn in de politiek en gaan stemmen op 21 maart 2018.
Burgemeester Annette Bronsvoort ging zelf op pad om jongeren te vragen of ze geïnteresseerd zijn in de politiek en gaan stemmen op 21 maart 2018. (Foto: Eveline Zuurbier)

Kan Provincie Gelderland kiezers in OG bereiken?

2019 Is hét jaar van de provinciale verkiezingen en die van het waterschap. Op 20 maart mogen we daarvoor weer naar de stembus. Waar het Waterschap Rijn en IJssel voor staat weten we na een droge hete zomer en na de gesprongen persleiding met duizenden dode vissen in de Berkel maar al te goed. En de provincie? Die heeft veel meer invloed op Oost Gelre dan menigeen denkt.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Al hebben we in de meeste gevallen niet direct met de Provincie Gelderland te maken: we hoeven immers niet met een plan onder de arm naar Arnhem. De Provincie Gelderland heeft invloed op woningbouw, waar wel en waar niet en gaat ook over de bereikbaarheid.

Wat zwaar weegt is de verdeling van de woningaantallen en het zwaarste gewicht is die van de leefbaarheid. De provincie ziet het herbestemmen van leegstaande winkels als een opgave. In de periferie kunnen die getransformeerd worden naar woningen voor jonge mensen.

Daarnaast krijgt het verduurzamen van de bestaande 'oude' woningenvoorraad naar A-label voorrang. Het wonen is onlosmakelijk verbonden met werk. De werkgroep Wonen en Werken merkt dat Lichtenvoorde haar jonge inwoners nauwelijks kan huisvesten waardoor er vacatures openstaan. Daar ligt een pijnpunt, zoals Koen Knufing van de Achterhoek Board het uitlegt. "We kunnen ze niet huisvesten omdat de toekomst zegt dat er sprake is van een bevolkingsdaling. Misschien ligt hier een oplossing voor de oververhitte huizenmarkt in de Randstad. De wal keert hier het schip? Oost Gelre als 'een magneet' voor jonge mensen, klinkt goed?''

De invloed van de provincie geldt ook bij de grootschalige energie-opwek. Uiteindelijk beslist de provincie waar windmolens een plek krijgen. In Oost Gelre dienen er zestien stuks te komen, tenzij Oost Gelre een andere oplossing aanbiedt. Ook heeft de provincie een rol in de keuze om te gaan voor een zonne-akker van enkele hectares of een uitbreiding van een varkensstal. Bij die keuze gaat het ook om een leefbaar platteland.

Meer berichten