Rompa in Lichtenvoorde (Foto: Eveline Zuurbier)
Rompa in Lichtenvoorde (Foto: Eveline Zuurbier) (Foto: Eveline Zuurbier)

Rompa laat buurt in de stank zitten

Eveline Zuurbier

Totaal onverwacht trok leerlooifabriek Rompa/HTP de vergunningaanvraag in. Na 3,5 jaar overleg is en het vaststellen van de ontwerpvergunning op 8 januari is voor het college onduidelijk waarom het bedrijf dat alsnog doet. Sinds Rompa de leerlooierij in 2013 van Koninklijke Hulshof overnam, is de buurt weer geconfronteerd met geuroverlast en rode aanslag op ramen. De klachten leidden tot het herzien van de vergunning.

LICHTENVOORDE - Gemeente Oost Gelre beraadt zich op een nieuwe situatie en zal daarin samen optrekken met de omgevingsdienst (ODA/ODRN). Voor de opstelling van de vergunning waren zij, het waterschap en de brandweer reeds betrokken geweest. De buurt is in de verstreken tijd in onwetendheid gelaten. In het afgelopen jaar ontving de buurt over de voortgang van het vergunningentraject 2 brieven.

Op donderdag 7 februari stond weer een informatiebijeenkomst gepland bij Café Hogenkamp. ''Die laten wij doorgaan", aldus Porskamp.

Waarom Rompa de vergunningaanvraag heeft ingetrokken is voor de gemeente niet duidelijk. "Er is brief waarin staat dat Rompa de vergunning intrekt", laat Porskamp weten. "Er zijn bestuurlijk dingen wat wijst dat ze onvoldoende vertrouwen hebben dat het proces goed gaat verlopen."  Nu de aanvraag ingetrokken is beraden we ons hoe we de gewenste voorwaarden kunnen opleggen. Op basis van de huidige vergunning die stamt uit 2000, kunnen we moeilijk stappen ondernemen. De arbonormen worden niet overtreden."

Na twee gehouden onderzoeken naar geur concludeerde Oost Gelre dat er sprake is van geuroverlast, zegt wethouder Bart Porskamp. Daarop kwamen voor het bedrijf nieuwe voorschriften voor een vergunning en waarop Rompa de bedrijfsvoering moest verbeteren. Rompa past nieuwe technieken toe op reinigingsprocessen voor de bewerking en verwerking van huiden en de productie van proteïnen.

Rompa blijft

Het bedrijf blijft nog steeds in de kern van Lichtenvoorde. In het traject van de vergunning is bedrijfsverplaatsing besproken, maar dit blijkt voor Rompa geen reële, financieel haalbare optie. De GGD is gevraagd een rapport uit te brengen over de volksgezondheid en is er een onderzoek ingesteld door TNO naar de rode aanslag. Aan investeerders die aan de overkant plannen hadden voor nieuwe woningen en dienstverlening zijn vergunningen geweigerd omwille van de geurcontouren van Rompa en strengere milieuwetgeving.

Op woensdag 6 februari praat gemeente Oost Gelre met Rompa. 

Eveline Zuurbier
Meer berichten