Foto: Eveline Zuurbier

Buurt voelt zich nu ook in de steek gelaten door Oost Gelre

Gemeente Oost Gelre gaat leerlooierij Rompa strengere eisen opleggen en strenger handhaven om geuroverlast te voorkomen. Dit heeft de gemeente bij monde van wethouder Bart Porskamp tijdens een bijeenkomst voor de buurt in zaal Hogenkamp medegedeeld. Gezien de ervaringen heeft de buurt daar een hard hoofd in. Te vaak ervaren omwonenden overlast van de stank en voelen zich omwille van de nieuwe vergunningsaanvraag aan het lijntje gehouden.

(door Eveline Zuurbier)

LICHTENVOORDE - Na een regen van klachten en een petitie leek Rompa verbetering te beloven door in 2014 een nieuwe vergunning aan te vragen. Vanaf die tijd is het bedrijf in overleg met Oost Gelre om zo goed mogelijk aan de eisen van de omgeving tegemoet te komen, maar trok twee weken geleden de vergunningaanvraag plotseling in. "Een zakelijk verschil van inzicht", zegt wethouder Bart Porskamp na een gesprek met Rompa. "Zij willen soepelere eisen en houden het op de grenswaarden. Voor de gemeente tellen de richtwaarden. Deze zijn een stuk strenger en doet recht aan de buurt."

In de optiek van omwonenden geeft het verschil van inzicht juist de reden wat handhaven heel lastig maakt. Porskamp: "Eens in de tien jaar heeft de overheid de mogelijkheid om bestaande vergunningen tegen het licht te houden. Onlangs is er door de omgevingsdienst, het waterschap en de brandweer controle geweest waarvoor een rapport wordt opgemaakt." Met de uitkomsten van dit rapport heeft Oost Gelre een mogelijk instrument om op te treden bij overtredingen. Ambtshalve heten deze maatregelen 'maatwerkvoorschriften' voor geur. Deze zijn dan reëel en afdwingbaar volgens Oost Gelre. Echter zodra Rompa aan het werk gaat met de voorschriften voor een nieuwe vergunning, wordt handhaven weer soepel.

Volgens buurtbewoner Ruud Geurkink is dit de reden waarom er niet gehandhaafd wordt. Er is een proteïnefabriek gekomen en een telefoonmast geplaatst zonder een vergunning. "Iedereen en alle andere bedrijven in de buurt moet zich aan de wet houden, dus ook Rompa." Volgens Vincent Gosselink is Rompa bezig met tijd trekken en zodat ze investeringen kan uitsmeren en redenen ziet ze niet meer te hoeven doen. "Rompa zal zich verzetten tegen de nieuwe regels."

Moeilijk te begrijpen voor de buurt zijn de verklaring van gemeentewegen voor roodbruine fijnstof en de wetmatigheid omtrent de 'Gelderse' milieucontouren. Voor een ontwikkelingsplan tussen De Driehoek en voormalig slagerij Gosselink hebben planmakers te horen gekregen dat je in dat gebied niet langer dan vier uur kan verblijven. En de rode stof is volgens onderzoeker TNO een natuurlijke algstof en niet afkomstig van Rompa? De buurt zet daar vraagtekens bij. "Kennelijk is de omgeving niet gezond, maar wel aanvaardbaar om te wonen voor Oost Gelre. Dit bedrijf hoort thuis op De Laarberg en niet in het centrum van Lichtenvoorde. Hier hoort Oost Gelre iets aan te doen", aldus de twee.

Eveline Zuurbier
Meer berichten