Twee scholen in Lichtenvoordde willen samen

LICHTENVOORDE - Twee scholen Het Hof en De Regenboog in Lichtenvoorde hebben de intentie om samen te gaan in één school. Aanleiding is het dalende aantal leerlingen waarover ouders zich zorgen maken. De MR's zijn positief over de ontwikkelingen.

Er zijn geen keuzes gemaakt welk schoolgebouw blijft behouden. Het kan ook zijn dat de keuze valt op een nieuwe school op een andere plek. Hoe de school in de nabije toekomst vorm krijgt, is afhankelijk van hoe de gemeenteraad hierover denkt. Beide scholen hebben een verschillende signatuur. Het Hof is openbaar onderwijs en volgt de Dalton-methode. De Regenboog is een katholieke school. Bij de ouders van leerlingen van Het Hof bestaat langere onzekerheid over de toekomst van de school. Hierdoor besluiten ouders om hun kind niet te laten inschrijven.

De bedoeling is een samenwerkingsschool te vormen waardoor het aanbod van openbaar onderwijs in Lichtenvoorde blijft bestaan en er een keuze blijft tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Strikt genomen dient de openbare school Het Hof te worden opgeheven om tot de samenwerkingsschool te komen.

Meer berichten