Wethouder Jos Hoenderboom is blij dat regisseur Eva te Poele en programmamanager Marloes Kos aan de slag kunnen. Foto Eveline Zuurbier

'Kleine kernen hebben geweldige drive'

Eva te Poele en Marloes Kos zijn de twee nieuw aangestelde managers voor de kleine keren. Zij zijn respectievelijk regisseur en programmamanager kleine kernen en voorlopig voor twee jaar aangesteld. Zij schakelen tussen de DBO's (dorpsraden) en de gemeentelijke overheid. "Tot nu toe werden ze voor initiatieven naar meerdere loketten en gingen ze soms met meer vragen naar huis dan dat ze kwamen. Dat hoeft nu niet meer", verhaalt wethouder Kleine Kernen, Jos Hoenderboom.

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - De benoeming van twee managers was een wens van de gemeenteraad naar aanleiding van de discussie omtrent de scholen en de opgestelde onderwijsvisie. Daaruit kwam een bovendorpse leefbaarheidsvisie die de zes kleine dorpen van Oost Gelre zelf opstelden. "Het was een vervelende discussie, maar die leidde wel tot iets goeds", kijkt Hoenderboom erop terug.

"De bedoeling is dat er een verbeterde wisselwerking tussen de DBO's en de gemeente ontstaat", vertelt Marloes Kos. "Wat kunnen de DBO's zelf en waar zijn ze afhankelijk van de gemeente. Het is nu nog vrij abstract en ze weten tevens de urgentie. We kunnen de vraag uit de dorpen nu beter bundelen en concreet aanpakken." Het belangrijkste thema dat er speelt noemt Marloes Kos 'wonen', waar verschillende vragen over leven in de kleine kernen.

Eva te Poele zal zich meer bewegen in de dorpen zelf. Ze is geboren in Lievelde en heeft een poosje deelgenomen in Zieuwents Belang. Ze woont in Zieuwent. "Als ze het over de plekken hebben, dan weet ik waar ze liggen. Ik zie mijn rol vooral als verbinder. Ik zie mezelf als de oren en ogen voor de dorpsbelangenorganisaties. Ik ken veel mensen waardoor de lijnen kort zijn."

Belangrijk moment
Wethouder Hoenderboom is blij met de twee managers voor de kleine kernen. Hij noemt de benoeming een belangrijk moment. In de afgelopen maand hebben beide vrouwen nader kennis gemaakt met de mensen in de DBO's.
"Juist omdat er zoveel vragen leven, moeten we het hier op het gemeentehuis goed op orde hebben. Vanuit onze gemeentelijke overheid hebben we onderzoek gedaan naar het vrijwilligerswerk en dan zie je dat er heel veel energie, een geweldige drive in die dorpsgemeenschappen zit. Dat geheel moeten we verbinden en wel over de dorpskernen heen." Hoenderboom noemt het eenvoudige voorbeeld van de electrocar. Waarom zetten we die niet in om mensen naar de stembureaus te brengen? Dit kunnen we organiseren door te formaliseren."
Volgens de wethouder gaat het mis op het moment dat een vraag of wens van buiten naar binnen gaat, 'in het gemeentehuis', zegt hij. "Sterker nog: heel vaak komen mensen binnen en gaan met nog meer vragen naar buiten.
Door de aanstelling van de managers hoeven de mensen niet meer naar verschillende loketten. "Zij, Eva en Marloes maken er concreet werk van."

Meer berichten