Gedeputeerde Peter Drenth en (kandidaat)statenleden CDA bezochten Harreveld en keken naar CPO De Bond. Foto: Eveline Zuurbier
Gedeputeerde Peter Drenth en (kandidaat)statenleden CDA bezochten Harreveld en keken naar CPO De Bond. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Werkbezoek CDA: Woonwensen Harreveld lopen telkens stuk op beleidsregels

"We hebben als Dorpsbelangen alles in kaart, we hebben draagvlak, weten waar de doorstroming zit en zijn creatief, maar onze woonwensen lopen vast omdat we in ons dorp geen open plekken meer hebben voor woningbouw. Wees creatief en doe niet zo moeilijk, ga met ons de uitdaging aan om aan de randen van het dorp te bouwen."

HARREVELD - Engelien Kolkman en Edwin Karnebeek van Dorpsbelangen Harreveld deden een dringende oproep aan provincieleden die vrijdagmiddag een bezoek brachten aan Harreveld. Het dorp heeft vier locaties op het oog en waarvan ze van elkaar weten dat eigenaren weinig weerstand hebben en Harrevelders rekening willen houden met landschappelijke aspecten. Het voorbeeld noemt Kolkman het project 'randschappelijk wonen' waar de karakteristieke droebels werden teruggebracht aan de rand van Harreveld. "Ga met ons de uitdaging aan, we zijn er altijd zorgvuldig mee omgegaan." De provincie Gelderland houdt het standpunt aan dat landbouwers geen grond kwijt willen omwille van de regels die aan de landbouw gebonden zijn.
Het laatst gehouden woononderzoek dat speciaal op Harreveld geënt was, gaf aan dat dertig geënquêteerden van buiten naar het dorp willen terugkomen. Ook werd de noodzaak van een doorstroming aangetoond. Ouderen zijn op zoek naar levensloopbestendige woningen, maar kunnen niet verhuizen omdat die woningen er niet zijn. "De roulatie is heel beperkt", aldus Kolkman en Karnebeek.

Het woononderzoek vormde de start voor de pilot 'Samen op Harreveld'. Aanleiding was dat ouderen en jongeren de keuze moeten houden om in het dorp te kunnen wonen. Het laatste woonproject dat opgeleverd is die van CPO De Bond. Harreveld vreest dat dát project het laatste is. "We kunnen niet meer inbreiden, er is geen plek meer." Dorus Wolters zegt geluk te hebben gehad en is blij dat Oost Gelre het initiatief ondersteunde. "We hebben een actief verenigingsleven en we zoeken elkaar daar op en dan praat je met elkaar."

Wolters zag kans met andere jongeren de leegstaande veevoederfabriek, 'de bond' genoemd, te kopen. Dat kon alleen collectief en door de inzet van een jong bouwbedrijf dat hielp bij de financiering om met name de sloop te kunnen bekostigen. "Een hypotheek vragen bij de bank ging niet. Ze zagen ons aankomen: 'wij willen met negen mensen een oude fabriek kopen'.

En ze stuitten op nog meer moeilijkheden zoals een transformatorhuisje dat stroom bleek te leveren aan het halve dorp. Vanwege erfafscheidingen en een aangrenzend bedrijf, moest er een woning afvallen. "En dan blijkt wat naoberschap in ons dorp echt inhoudt. We weten precies wat we aan elkaar hebben. En dat is ook aandacht voor de naaste buren hebben en ze tevreden houden. Zo hebben we bij de sloop ook rekening gehouden met de stof. Dit leidde tot nul zienswijzen."

Provincie maakt weg vrij voor leningen asbest verwijderen

Gedeputeerde Peter Drenth bracht vrijdag een nieuwtje mee naar Harreveld. De provincie Gelderland maakt leningen beschikbaar voor het verwijderen van asbest. Dit geldt voor alle particulieren woningen ook voor het buitengebied. In ruil daarvoor moeten mensen wel duurzaamheidsinvesteringen doen. Provinciale staten hadden dit woensdag 27 februari besloten. Er zijn varianten, vertelde Drenth. Oudere woningeigenaren bij wie vermogen in stenen zit en het geld niet kunnen aanwenden voor dergelijke investeringen of voor ouderen die met een te gering pensioen geen geld opzij kunnen leggen, zijn er middelen beschikbaar gekomen. Aflossing van deze lening geschiet bij verkoop of bij overlijden.

Meer berichten