De leerfabriek Rompa aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Foto: Eveline Zuurbier
De leerfabriek Rompa aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Controle maakt Rompa lam: 'De fabriek stinkt weer'

In de afgelopen dagen heeft gemeente Oost Gelre handhavend opgetreden bij leerlooierij Rompa in Lichtenvoorde. Er werden 12.000 liter H330 vloeistof aangetroffen en dat is veel te veel volgens de afgegeven vergunning van 2001/2002. De fabriek mag maximaal 350 kilogram van deze giftige stof in opslag hebben voor de verwerking van verse huiden naar leer. Rompa heeft de tanks zelfs verwijderd. Sindsdien stinkt de fabriek weer.

(door Eveline Zuurbier)

LICHTENVOORDE - De stank is er weer zo'n dag of tien, aldus omwonenden aan de Aaltenseweg. De overlast is er ook wanneer de fabriek de machines schoonmaakt of wanneer de bedrijvigheid minder is. "Eerst had de buurt aan de achterzijde last heb we horen zeggen, maar nu hebben wij die verderfelijke geur aan deze zijde. Het ligt aan het veranderde weer. We hebben geluk met de harde wind: de stank is er met vlagen."

Vlak voor het carnavalsweekend hebben de brandweer, de omgevingsdienst en het waterschap een controle uitgevoerd. Daarbij werden overtredingen geconstateerd waaronder een grote hoeveelheid aan H330-vloeistof, velen malen meer dan is toegestaan. Bij een brand of verdamping kan de stof bij inademing dodelijk zijn.

Ook is de indeling van het bedrijf veranderd ten opzichte van de vergunde situatie. Een aantal ruimtes hebben een ander gebruik gekregen. Bovendien heeft het bedrijf de werktijden uitgebreid naar een continue bedrijf. En dat is ook in strijd met de vergunning. Rompa produceert niet volgens de milieuregels.

Oude vergunning
"Rompa is weer volledig op de oude vergunning van 2001/2002 teruggevallen. Nadat Rompa de aanvraag van de nieuwe vergunning op 11 januari heeft ingetrokken, moet zij voldoen aan de voorwaarden en maatregelen van die vergunning", verklaart wethouder Bart Porskamp de controleactie.

Rompa verzet zich tegen de manier van optreden van de gemeente Oost Gelre en heeft een spoedprocedure in gang gezet bij de Raad van State. Het optreden beïnvloedt het proces wat niet ten goede komt aan de geuroverlast. Er wordt in de buurt verschillend gedacht over het optreden.
Het overleg liep stuk door verschil van inzichten. Rompa wil soepele eisen en houden het bij grenswaarden. Voor Oost Gelre tellen de richtwaarden.        

Meer berichten