Foto: Eveline Zuurbier)

Water is vanzelfsprekend, we denken er te weinig over na

Maartse buien en een striemende regen. Een harde wind blaast het pak weer droog. ''Deze regen hebben we echt nodig'', is de teneur onder de wandelaars in het Vragenderveen. Pas op 26 februari hief het waterschap het sproeiverbod op. De kurkdroge zomer laat weten waarvoor waterschappen staan. Maar zullen er écht meer mensen gaan stemmen voor een waterschapsbestuur?

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - De partij voor het waterschap 'Water Natuurlijk' is op campagnetoer. Ze delen geen folders uit op weekmarkten, maar maken een reis door de regio langs de grote waterprojecten en gaan. Zondag was dat de bufferzone van het Vragenderveen, waar voedselrijk water uit de landerijen van de landbouw apart wordt gehouden van het regenwater dat het hoogveen 'mineraalvrij' nat houdt.

"Juist bij dit soort projecten ontmoeten we de mensen en gaan we met ze in gesprek", legt heemraad Antoinet van Helvoirt uit. Ze is in verkiezingstijd lijsttrekker van de partij. Mensen die werkzaam zijn voor het waterschap moeten veel uitleggen. Wat doen ze precies voor de bevolking? Wat is een heemraad? (Antwoord: is vergelijkbaar met een wethouder.) Waarom is het belangrijk te stemmen en op wie moet je dan kiezen?' Prangende vragen van potentiële stemmers.

Bewustwording
Volgens Helvoirt hebben de waterschappen in de bewustwording van wat water met ons doet het een en ander laten liggen. Ze vindt het jammer dat ze vandaag de kinderclub van het Vragenderveen niet kan treffen vanwege het slechte weer. De club is opgericht om de natuur spelenderwijs te ervaren. In het Vragenderveen genieten mensen van de natuur, maar het verschaft ook boordevol informatie en inzichten om bijvoorbeeld het blauwalgprobleem in de Grolse gracht op te lossen, of dat je watersystemen kan scheiden om mensen te beschermen.

In groter verband praten we in hoog Nederland niet over dijken en de zeespiegel, maar wel over de taak mensen hier te beschermen tegen water en vervuiling (ingewaaid plastic) vanuit Duitsland en de Alpenlanden. "Van onze inkomsten uit de waterschapslasten, 88 miljoen, gaat de helft op aan waterzuivering waar iedere inwoner evenveel aan meebetaalt." Voor de partij is water graadmeter voor een goed leven voor iedereen. 'Maar de provincie gaat toch ook over milieu- en natuurbeheer? Waarom een apart waterschap? 'Het waterschap heeft een functionele democratie. Water is een bestaansrecht dat deskundige keuzes vraagt: geen politiek spel', dringt die middag door.

Meer berichten