Ben ter Braak bij een van de meertjes rondom Lichtenvoorde om water op te vangen. (Foto: Eveline Zuurbier)

'Waterbeheer doe je met nuchter verstand'

'Water is van ons allemaal' en dient niet van een politiek agenda gekoppeld te worden." Ben ter Braak uit Lichtenvoorde, koos om deze twee redenen zich verkiesbaar te stellen voor een lokale waterpartij. Bij Vrienden van de Berkel wil hij zijn organiserende deskundigheid inzetten voor het beheer van water en watersystemen. "Projecten regelen en dat zaken als blauwalg in de Grolse gracht, wateroverlast in Lichtenvoorde en verdroging in Vragender worden aangepakt."

(door Eveline Zuurbier)

OOST GELRE - Het werkveld van een waterschap wordt bepaald door stroomgebieden van de Berkel en de daaraan verbonden stroomgebieden van de Slinge en de Baakse Beek, legt Ben ter Braak uit. Hij staat op de kieslijst van de Vrienden van Berkel. Een echte waterpartij met mensen die verspreid in dit gebied wonen. Zij hebben kennis van het water ter plekke, kennen het lokale, economische belang. Die kennis is tegelijkertijd van grote waarde wanneer waterschappen worden geraadpleegd bij bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer. Dan komt het aan op de verdeling van de waterschaarste. "Vervolgens werken we aan een vervolgstap: 'wat doe je om dit voortaan te voorkomen", legt Ter Braak het verschil uit tussen waterschappen en de provinciale en gemeentelijke overheden. Het waterschap is er voor de zorg van de waterstaat.

Nuchter verstand
Volgens Ter Braak de belangrijkste reden waarom je het besturen van waterschappen niet onder het provinciale bestuur moet plaatsen. "Waterbeheer doe je met nuchter verstand en een goede inrichting. Die is van invloed op de veiligheid, gezondheid en wat is van invloed op de economie? Voor de Achterhoek is dat de recreatie. Langs spaarbekkens en meanderende beken leggen we wandelpaden aan, bankjes bij de Vlinderbrug en fluisterboten. Onder de hoog liggende rotonde op de Lievelderweg is een afvoer gemaakt zodat bij hevige regenval het water uit Lichtenvoorde kan wegstromen. Dit is een groot waterproject 'De Besselinkschans' geworden met daaraan het vervolg van 'Klimaat Klaor'. In 2014 hebben mensen opgeroepen om mee te praten. Dat resulteerde in twee bypasses die het water om Lichtenvoorde heen leiden en dat bedrijven hun terreinen groener maken."

Water wordt ermee vasthouden en een groen terrein levert een aanzienlijke bijdrage aan de hittestress. "Bij het waterschap kijken we naar praktisch waterbeheer en naar het belang van de mensen die er werken." Inwoners betalen waterschapsbelasting die toekomt aan de projecten en waterzuivering. "Ook zijn we bezig met energie-opwek in de stroming van de Berkel. De stroom gebruiken we voor de sluis die er vlak na ligt."    

Waterschap Rijn & IJssel
Het oudste bestuursorgaan stond de laatste twee keer bij de verkiezingen ter discussie. Dit kwam door een lage opkomst; in 2008 slechts 24 procent wat leidde tot de verkiezingen tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen te houden. En dat werkte. Bij de vorige verkiezingen zou een merendeel van de provincies ervoor voelen om de waterschappen op te heffen en in de provincie te laten opgaan. In principe doen de provincie ook aan natuur- en milieubeheer en ruimtelijke ordening. 

Waterschappen vinden dat je de taken van het waterbeheer niet bij de provincie moet onderbrengen. Daar provincies ook andere taken hebben, zou waterbeheer snel een sluitpost worden. Waterschappen heffen een eigen belasting. Provincies houden toezicht. Op 20 maart zijn verkiezingen voor leden van het algemeen bestuur. In het waterschap Rijn & IJssel zijn 21 zetels te verdelen; 9 zijn er geborgd. Deze zetels bezetten de landbouw, de bedrijven en natuurorganisaties.

       

Meer berichten