Burgemeester Annette Bronsvoort ontvangt inspiratieboekje Right to Challenge. (Foto: Eveline Zuurbier)
Burgemeester Annette Bronsvoort ontvangt inspiratieboekje Right to Challenge. (Foto: Eveline Zuurbier) (Foto: Eveline Zuurbier)

Ministerie van Binnenlandse Zaken leert van zorgcorporatie BMV

Als burgers denken een gemeentelijke taak beter zelf uit te kunnen voeren, mogen ze die onder bepaalde voorwaarden overnemen. Dat heet de Right to Challenge. Initiatiefnemer voor die wet is Otwin van Dijk, toen Tweede Kamerlid en tegenwoordig burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Hij was te gast bij de zorgcorporatie Mariënvelde. In de BMV werd een conferentie gehouden om ervaringen uitwisselen.

MARIËNVELDE - Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) keken mee in de BMV. De brede maatschappelijke voorziening in Mariënvelde is een goed voorbeeld waar dorpelingen samen, de lokale leefomgeving een beetje mooier maken door zelf het initiatief te nemen. Daar is moed en vertrouwen nodig geweest van de mensen die werken voor de gemeente en de dorpelingen zelf in de gemeentelijke overheid.

Mariënvelde wilde graag een sporthal en een kantine voor de voetbal. Daar begon het mee, maar de krimp hield dat tegen. Gemeente investeert immers niet in leegloop. "Dan doen wij het zelf wel. Een foto met jongeren en kruiwagens herinnert daar nog aan dit protestactie. Uiteindelijk is het experiment geen bevlieging van de bevolking zoals vaak door anderen werd opgemerkt. Ze bouwde 'hun BMV'.

Loslaten

Robert Gerritsen, controlerend ambtenaar financiën: "Loslaten, en met elkaar nadenken hoe je zorg ingericht kan krijgen. Als je iets teruggeeft aan mensen, gaan ze er zorgvuldiger mee om." Op het gemeentehuis in Lichtenvoorde werden kennis en expertise van ambtenaren en bewoners gecombineerd. Dat veranderde de verhoudingen.
Zorgcoördinator Ellen Penterman: "Inwoners hebben iets te zeggen, zijn vindingrijk en als iets niet kan, zorgen we dat het wel kan. Waar het omgaat is dat mensen zich daarbij thuisvoelen, ook in hun dorp." Volgens Penterman zijn dat niet de vinkjes in de systemen omdat je de melk goed in de koelkast bewaart."

'Wie bepaalt de kwaliteit? Wij in onze controlesystemen', was de grote kernvraag waarover de conferentie ging.

Eveline Zuurbier
Meer berichten