Bouwen in Oost Gelre. Foto: Eveline Zuurbier
Bouwen in Oost Gelre. Foto: Eveline Zuurbier

Snel bouwen in Harreveld en Vragender

Gemeente Oost Gelre wil dat er in kleine kernen in een sneltreinvaart gebouwd kan worden. Voor Harreveld en Vragender heeft dat geleid tot het toepassen van de Wet Voorkeursrecht. Op een vijftal locaties (landbouwgronden) ziet gemeente Oost Gelre mogelijkheden.

OOST GELRE - Zodra er een voorkeursrecht rust op gronden en/of panden dan betekent dat eigenaren die hun grond willen verkopen hun bezit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De toepassing van voorkeursrecht is in overleg met de dorpsbelangenverenigingen gebeurd die contact onderhouden met deze eigenaren. "Wonen is een heikel punt. Overal is er behoefte aan woningen en in de kleine kernen heersen spanningen betreft de leefbaarheid." Oost Gelre wil de mogelijkheden voor de vijf optionele locaties nader onderzoeken en neemt daarmee alvast een voorsprong op een regionaal akkoord dat een ander inzicht geeft op de regionale woonagenda. "We willen direct kunnen doorschakelen als het er ligt. We zijn in het coalitieakkoord overeengekomen dat we in 2018 met ideeën komen, 2019 staat voor de planontwikkeling en in 2020 bouwen", kondigt wethouder Bart Porskamp het proces aan. Volgens de wethouder is er sprake van een acute behoefte en vandaar het handelen van de gemeente en vandaar de toepassing van het voorkeursrecht. "En de bouwplannen liggen binnen het ruimtelijk kader dat de provincie stelt." Op 27 mei wordt de raad inhoudelijk geïnformeerd, op 4 juni valt het collegebesluit en in de raadsvergadering van juli buigt de raad zich over het besluit.

'Randschappelijk wonen'

Dat de gemeente niet overgaat tot de toepassing van het voorkeursrecht in de andere kleine kernen is dat er daar bestaande mogelijkheden zijn om in de kom te bouwen. Een voorbeeld is Lievelde waar het voormalige Vion-terrein ruimte biedt. Harreveld deed tijdens de provinciale verkiezingen een dringend beroep op gedeputeerde Peter Drenth die daar op verkiezingstoer was. De woonwensen van Harrevelders liepen vast op provinciale regels. De provincie wil niet dat dorpen zich buiten de contouren van de kom gaan uitbreiden.
In Harreveld zijn voor deze zogeheten 'inbreiding' geen open plekken meer te vinden. Dorpsbelangen Harreveld (DH) wil de provincie Gelderland overtuigen met eerder toegepaste 'randschappelijk wonen'. Erve Het Hag is daar na een jarenlange discussie uit ontstaan en dit model is karakteristiek voor het dorp waar aan de rand van oudsher droebels bevinden. Dit zijn groepen boerderijen op een buurterf op een hoger liggende zandrug in het landschap. Harreveld liet afgelopen jaar in samenwerking met de gemeente Oost Gelre een diepgaand woonwensen onderzoek uitvoeren. In het randschappelijk wonen ligt een oplossing en DH zei toen dat grondeigenaren daarvoor open staan.

Meer berichten